Bước tới nội dung

Bản mẫu:Đang viết

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Mục đích[sửa]

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để hiển thị thông báo "Bài này hoặc đoạn này đang được viết" vào trang.

Cách sử dụng[sửa]

Chép đoạn mã sau vào trang

{{Đang viết}}

Xem thêm[sửa]