Bước tới nội dung

Bản mẫu:Đang viết/doc

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Mục đích[sửa]

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để hiển thị thông báo "Bài này hoặc đoạn này đang được viết" vào trang.

Cách sử dụng[sửa]

Chép đoạn mã sau vào trang

{{Đang viết}}

Xem thêm[sửa]