Bản mẫu:Câu nói trong tuần/20, 2011

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Tôi không thể nào tuân lệnh nữa, tôi đã nếm thử mùi vị chỉ huy, và không thể nào dứt ra được.
Napoléon Bonaparte
Napoléon Bonaparte