Bản mẫu:Cb-cấm-tên

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Tài khoản với tên người dùng này đã bị cấm vô hạn tại Wikiquote.
Tài khoản với tên người dùng này đã bị cấm vô hạn tại Wikiquote vì tên người dùng không văn minh hoặc có tính khích động, dài hoặc gây nhầm lẫn không cần thiết, quá giống với một thành viên đã có, có chứa tên một tổ chức hoặc trang web, ám chỉ một quy trình hoặc không gian tên của Wikiquote hay Tổ chức Wikimedia, hoặc ngoài ra không thích hợp (mời xem quy định cấmtên người dùng để biết thêm thông tin).
Bạn được khuyến khích tạo một tài khoản mới và đóng góp cho Wikiquote dưới một tên người dùng thích hợp. Quy định về tên người dùng của chúng tôi có cung cấp các hướng dẫn về chọn tên người dùng.

Một cách khác là bạn có thể yêu cầu đổi tên người dùng nếu bạn muốn giữ các đóng góp từ tài khoản này. Để yêu cầu, xin hãy theo những hướng dẫn sau:

  1. Thêm {{bỏ cấm-đổi tên|tên người dùng mới của bạn}} tại trang thảo luận của bạn. Điều này vẫn thực hiện được vì dù bạn đã bị cấm, bạn vẫn có thể sửa trang thảo luận thành viên của chính mình.
  2. Với sự giám sát của một bảo quản viên, bạn sẽ được bỏ cấm.
  3. Bạn sẽ có 24 giờ sau khi bỏ cấm để đệ yêu cầu trước khi bạn bị cấm trở lại. Xin hãy chú ý, bạn chỉ có thể yêu cầu một tên chưa có ai sử dụng; đừng tạo tài khoản mới khi đã yêu cầu đổi tên. Để biết thêm chi tiết, mời xem Wikiquote:Đổi tên người dùng.

Trong nhiều trường hợp (đặc biệt nếu tài khoản của bạn có ít hoặc chưa có sửa đổi), sẽ dễ dàng hơn nếu tạo một tài khoản mới. Bạn cũng có thể sửa đổi Wikiquote mà không cần tạo tài khoản. Do cơ chế của Wikiquote để buộc bạn phải đổi tên, địa chỉ IP của bạn có thể bị cấm tạm thời. Trừ phi bạn có liên quan tới sự phá hoại hoặc mạo danh thành viên khác, bạn sẽ được bỏ cấm ngay khi có thể.

Nếu bạn tin lần cấm này là không công bằng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại việc cấm bằng cách thêm đoạn ký tự {{mở khóa|lý do của bạn}} tại trang thảo luận thành viên của bạn hoặc gửi thư điện tử cho người quản lý đã cấm bạn.
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]
  • Xin xem đề mục các tiêu bản thử nghiệm trước khi sử dụng bất kỳ tiêu bản nào tại trang thảo luận thành viên để cảnh báo họ. Áp dụng tiêu bản tốt nhất có sẵn với mục đích của bạn có thể giảm sự bối rối từ thông điệp bạn muốn nói. Chú ý: Chỉ có quản lý mới cấm được thành viên, thêm một tiêu bản cấm không phải là cấm. Xem Tin nhắn cho người quản lý để yêu cầu cấm thành viên.
  • Xin nhớ thay thế tiêu bản bằng {{subst:Cb-cấm-tên}} mà không nên {{Cb-cấm-tên}}.
  • Tiêu bản này dùng hàm cú pháp. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông điệp của bạn, bạn có thể cụ thể hơn: thời gian cấm, một lý do cụ thể của lần cấm, và chữ ký tự động: {{thế:Cb-cấm-tên|thời gian=Thời hạn|lý do=Với lý do khác|ký=<bất kỳ ký tự nào>}}.
Tiêu bản cấm thành viên
Lần đầu tiên Các lần sau Vô hạn
{{cb-cấm1}} {{cb-cấm2}} {{cb-cấm3}}
{{cb-cấm-spam}} do spam
{{cb-cấm-phá hoại}} do phá hoại
{{cb-vaublock}} for vandalism and username violation
{{cb-cấm-tk chỉ phá}} đối với tài khoản chỉ phá hoại
{{cb-dblock}} for deletion
{{cb-cấm-3rr}} đối với vi phạm 3RR
{{cb-cấm-tên}} đối với vi phạm về tên người dùng
{{cb-cấm-tên vp rõ}} đối với vi phạm rõ ràng quy định tên