Bản mẫu:Chú thích báo

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu:Sử dụng nhiều

Bản mẫu này dùng để chú thích nguồn gốc lấy từ bài báo.

Cú pháp

{{Chú thích báo
 | tên=
 | họ=
 | tác giả=
 | đồng tác giả=
 | url=
 | tên bài=
 | tác phẩm=
 | thành phố=
 | nhà xuất bản=
 | số=
 | các trang=
 | trang=
 | ngày=
 | ngày truy cập=
 | url lưu trữ=
 | ngày lưu trữ=
 | ngôn ngữ=
 | trích dẫn=
}}

Các tham số bắt buộc

 • tên bài: Tên bài báo. Tham số này bắt buộc phải có, các tham số khác là tùy chọn.

Các tham số không bắt buộc

 • tác giả: Tên đầy đủ của tác giả.
  • họ hoạt động với tên để hiển thị tên theo thự tự họ, tên (đừng sử dụng cho các tên Á Đông)
  • đồng tác giả: để ghi công thêm tác giả
 • nhà xuất bản: Nhà xuất bản nếu có.
 • trang : Bài báo được in ở trang nào, nếu có
 • ngày : Ngày báo phát hành
 • ngày truy cập: Ngày tháng mà tài liệu được truy cập. Có thể viết ngày tháng theo dạng YYYY-MM-DD (năm-tháng-ngày) của ISO 8601; hoặc cũng có thể ở dạng khác, ví dụ: ngày 1 tháng 1 năm 2000 hay gặp trong Wikipedia.
 • tác phẩm hay công trình: Nếu tài liệu này thuộc về tác phẩm lớn hơn, hãy chỉ định tựa của tác phẩm đó, chẳng hạn như tên báo.
 • thành phố hay nơi xuất bản: Thành phố của báo.
 • số: Số báo.
 • các trang làm trang không hiển thị.
 • ngôn ngữ
 • trích dẫn

Dữ liệu bản mẫu

Bản mẫu:Đầu đề dữ liệu bản mẫu

This template formats a citation to a news article in print, video, audio or web using the provided source information (e.g. author, publication, date) and various formatting options.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Họ hoặc họ tênlast last1 author author1 authors tác giả

Họ hoặc họ tên của tác giả; đừng liên kết wiki, hãy dùng 'author-link'.

Không rõkhuyên dùng
Tên riêngfirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'author-link'.

Không rõkhuyên dùng
Liên kết tác giảauthor-link author-link1 author1-link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Tên trangtùy chọn
Họ hoặc họ tên 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'author-link2'.

Không rõtùy chọn
Tên riêng 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Liên kết tác giả 2author-link2 author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author. (Up to nine authors can be listed, 3-9 are toward the end of the parameter list)

Tên trangtùy chọn
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'author-link3'.

Không rõtùy chọn
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Author link 3author-link3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Tên trangtùy chọn
Last name 4last4 author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'author-link4'.

Không rõtùy chọn
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Author link 4author-link4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

Tên trangtùy chọn
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'author-link5'.

Không rõtùy chọn
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Author link 5author-link5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

Tên trangtùy chọn
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'author-link6'.

Không rõtùy chọn
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Author link 6author-link6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Tên trangtùy chọn
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'author-link7'.

Không rõtùy chọn
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Author link 7author-link7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Tên trangtùy chọn
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'author-link8'.

Không rõtùy chọn
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Author link 8author-link8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Tên trangtùy chọn
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'author-link9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Không rõtùy chọn
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Author link 9author-link9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Tên trangtùy chọn
Số tác giả được hiển thịdisplay-authors

number of authors to display before 'et al.' is used;

Sốtùy chọn
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu dáng danh sách tênname-list-style

Set to 'amp' or 'and' to change the separator between the last two names of the name list to ' & ' or ' and ', respectively. Set to 'vanc' to display name lists in Vancouver style.

Chuỗi dàitùy chọn
Khácothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày của nguồndate ngày

Ngày, tháng, năm của nguồn; đừng liên kết wiki

Chuỗi dàikhuyên dùng
Năm phát hànhyear năm

Năm của nguồn được tham khảo; nếu có cả ngày tháng thì hãy dùng 'date' thay vì tham số này

Chuỗi dàitùy chọn
Năm gốcorig-year

Năm xuất bản bản gốc; cung cấp cụ thể

Chuỗi dàitùy chọn
Tiêu đề của nguồntitle

Tiêu đề của bài báo xuất hiện trong nguồn; hiển thị trong ngoặc kép

Chuỗi dàibắt buộc
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Chuỗi dàitùy chọn
Ngôn ngữlanguage ngôn ngữ

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Chuỗi dàitùy chọn
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Chuỗi dàitùy chọn
Ấn bảnedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

Chuỗi dàitùy chọn
Cuốnvolume cuốn

For one publication published in several volumes

Chuỗi dàitùy chọn
Trangpage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Chuỗi dàitùy chọn
Các trangpages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

Ví dụ
2–3
Chuỗi dàitùy chọn
No ppno-pp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Chuỗi dàitùy chọn
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Chuỗi dàitùy chọn
Tên đơn vị xuất bảnwork journal magazine periodical newspaper website

Name of the newspaper, magazine or periodical; displays after title

Ví dụ
[[The Wall Street Journal]]
Chuỗi dàikhuyên dùng
Nhà xuất bảnpublisher institution nhà xuất bản

Name of the parent institution or company that publishes the newspaper, magazine, or periodical; displays after name of the publication

Ví dụ
[[Gannett]]
Chuỗi dàitùy chọn
Thông tấn xãagency

The news agency (wire service) that provided the content; examples: Associated Press, Reuters, Agence France-Presse

Chuỗi dàitùy chọn
Số phát hànhissue number số

Issue identifier when the source is part of a series that is published periodically

Chuỗi dàitùy chọn
Departmentdepartment

Department within the periodical

Chuỗi dàitùy chọn
Location of publicationlocation place

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

Chuỗi dàitùy chọn
Nơi xuất bảnpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày xuất bảnpublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Chuỗi dàitùy chọn
Editor last nameeditor-last editor-last1 editor1-last editor-surname editor-surname1 editor1-surname editor editor1

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor', and 'editors'

Không rõtùy chọn
Editor first nameeditor-first editor-first1 editor1-first editor-given editor-given1 editor1-given

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Không rõtùy chọn
Editor linkeditor-link editor-link1

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

Tên trangtùy chọn
Loạitype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Chuỗi dàitùy chọn
Định dạngformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Chuỗi dàitùy chọn
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the protocol relative scheme "//..."

Ví dụ
https://www.nytimes.com/...
Chuỗi dàikhuyên dùng
Trạng thái URLurl-status

If set to 'live', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live. Set to "dead" or 'usurped' for broken links. Entering 'unfit' or 'usurped' makes the original link not appear at all.

Giá trị đề nghị
dead live usurped unfit
Mặc định
'dead' if an Archive URL is entered
Ví dụ
'dead' or 'live'
Chuỗi dàitùy chọn
Mức độ truy cập URLurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày truy cập URLaccess-date ngày truy cập

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Chuỗi dàikhuyên dùng
URL lưu trữarchive-url url lưu trữ

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archive-date'

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày lưu trữarchive-date ngày lưu trữ

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Chuỗi dàitùy chọn
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Chuỗi dàitùy chọn
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Chuỗi dàitùy chọn
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Chuỗi dàitùy chọn
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Chuỗi dàitùy chọn
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày DOI hỏngdoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

Chuỗi dàitùy chọn
ISBNisbn ISBN

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Chuỗi dàitùy chọn
ISSNissn ISSN

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Chuỗi dàitùy chọn
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Chuỗi dàitùy chọn
JSTORjstor

JSTOR identifier

Chuỗi dàitùy chọn
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Chuỗi dàitùy chọn
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Chuỗi dàitùy chọn
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Chuỗi dàitùy chọn
OLol

Open Library identifier

Chuỗi dàitùy chọn
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Chuỗi dàitùy chọn
PMCpmc

PubMed Center article number

Chuỗi dàitùy chọn
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Chuỗi dàitùy chọn
RFCrfc

Request for Comments number

Chuỗi dàitùy chọn
SSRNssrn

Social Science Research Network

Chuỗi dàitùy chọn
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Chuỗi dàitùy chọn
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Chuỗi dàitùy chọn
Trích dẫnquote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Chuỗi dàitùy chọn
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Chuỗi dàitùy chọn
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

Mặc định
.
Chuỗi dàitùy chọn
Lay URLlay-url

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

Chuỗi dàitùy chọn
Lay sourcelay-source

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Chuỗi dàitùy chọn
Lay datelay-date

Date of the summary; displays in parentheses

Chuỗi dàitùy chọn
viavia

Identify the aggregator of the resource that provided the digital version (usually a database provider), when it differs from the publisher (e.g., for The Wikipedia Library)

Ví dụ
EBSCOHost , Proquest, Newspapers.com
Chuỗi dàitùy chọn
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm