Bước tới nội dung

Bản mẫu:Chú thích web

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu:Sử dụng nhiều

Bản mẫu này dùng để chú thích nguồn gốc trong các bài viết của Wikipedia, dành cho các nguồn tham khảo tìm thấy trên Internet. Bản mẫu {{Chú thích báo}} cũng có thể được dùng nếu nguồn tham khảo là một bài báo trên Internet.

Cách sử dụng

Dạng đơn giản nhất thường sử dụng

{{chú thích web |url = |tiêu đề = |author = |ngày = |nhà xuất bản = |ngày truy cập = |ngôn ngữ = }}

Dạng nhiều tham số hơn
{{chú thích web
| url    = <!--địa chỉ trang web nguồn-->
| title   = <!--tiêu đề bài viết nguồn-->
| quote   = <!--trích dẫn-->
| author   = <!--tác giả-->
| last    = 
| first   = 
| authorlink = 
| author2  = <!--đồng tác giả nếu có-->
| last2   = 
| first2   = 
| date    = 
| format   = 
| work    = 
| publisher = 
| pages   = 
| language  = 
| accessdate = <!--ngày truy cập-->
| archiveurl = 
| archivedate = 
}}

hoặc hàng ngang:

{{chú thích web |url= |title= |date= |author= |last= |first= |authorlink= |author2= |last2= |first2= |authorlink2= |format= |work= |publisher= |pages= |language= |accessdate= |archiveurl= |archivedate= }}

Mô tả chi tiết

Các tham số bắt buộc

 • url: Địa chỉ URL của tài liệu web.
 • tiêu đề / title: Tiêu đề tài liệu web.

Các tham số không bắt buộc

 • author: Tên tác giả
  • lastfirst: Dùng thay thế cho author để hiển thị last, first (đừng sử dụng cho các tên Á Đông)
  • authorlink hoạt động với author hoặc với lastfirst để liên kết đến bài viết trên Wikipedia về tác giả
  • author2, last2, first2, authorlink2 hoàn toàn tương tự như trên nhưng dành cho tác giả thứ hai. Có thể tiếp tục với hậu tố 3, 4,... cho các tác giả tiếp theo.
 • ngày / date: Ngày tháng mà tài liệu được xuất bản, theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601.
  • năm / year: Năm được xuất bản. (Không cần nếu ngày tháng ISO 8601 được chỉ định.)
 • format: Định dạng, thí dụ PDF, DOC. Sẽ là HTML nếu không chỉ định.
 • work: Nếu tài liệu này thuộc về tác phẩm lớn hơn, hãy chỉ định tựa của tác phẩm đó.
 • nhà xuất bản / publisher: Nhà xuất bản nếu có.
 • ngày truy cập / accessdate: Ngày tháng mà tài liệu được truy nhập, theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601.
 • ngôn ngữ / language: Ngôn ngữ của tài liệu.

Dữ liệu bản mẫu

Bản mẫu:Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Định dạng một chú thích dẫn đến một trang web bằng cách sử dụng các thông tin được cung cấp như tựa đề, url. Chỉ sử dụng cho các nguồn không thể mô tả bằng các bản mẫu chú thích cụ thể như sách, tạp chí, báo, v.v.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
URLurl URL địa chỉ

URL trực tuyến của nguồn.

Ví dụ
https://www.example.com
Chuỗi dàibắt buộc
Tựa đềtựa đề title tiêu đề tên bài

Tiêu đề của bài viết trên trang web nguồn, không phải là tên trang web.

Chuỗi dàibắt buộc
Họ và tên (Á Đông)tác giả tác giả 1 author author1

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắnkhuyên dùng
Họ (phương Tây)họ họ 1 last last1 author author1 author1-last author-last surname1 author-last1 subject1 surname author-last subject

Họ của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắnkhuyên dùng
Tên (phương Tây)tên tên 1 first given author-first first1 given1 author-first1 author1-first

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắnkhuyên dùng
Liên kết tác giảlk tác giả authorlink author-link subjectlink subject-link authorlink1 author-link1 author1-link subjectlink1 author1link subject-link1 subject1-link subject1link

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Tên trangtùy chọn
Các tác giảcác tác giả authors people host credits

Danh sách tác giả trơn. Không khuyến khích sử dụng tham số này, nếu có thể hãy sử dụng 'tác giả', 'tên' và 'họ'.

Chuỗi dàitùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 2tác giả 2 author2

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ hai; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Họ (phương Tây) 2họ 2 last2

Họ của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên (phương Tây) 2tên 2 first2

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết tác giả 2lk tác giả 2 authorlink2 author2-link

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Tên trangtùy chọn
Ngày xuất bảnngày date ngày tháng

không có miêu tả

Ví dụ
định dạng ngày YYYY-MM-DD
Ngày thángkhuyên dùng
Năm xuất bảnnăm year

Năm mà nguồn được xuất bản. Nếu biết ngày tháng, hãy sử dụng 'ngày'.

Chuỗi dàitùy chọn
Biên tập viên (Á Đông)editor

Họ và tên đầy đủ của biên tập viên giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'editor-link'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng biên tập viên khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Họ biên tập viênhọ biên tập editor-last editor1-last editor editors

Họ biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên biên tập viêntên biên tập editor1-first editor-first

Tên biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết biên tập viênlk biên tập liên kết biên tập liên kết biên tập viên lk biên tập viên editor-link editor1-link

Tựa đề trang Wikipedia của biên tập viên.

Tên trangtùy chọn
Họ biên tập viên 2họ biên tập 2 editor2 editor2-last

Họ biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên biên tập viên 2tên biên tập 2 editor2-first

Tên biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết biên tập viên 2lk biên tập 2 editor2link editorlink2 editor2-link

Tựa đề trang Wikipedia của biên tập viên.

Tên trangtùy chọn
Websitewebsite work

Tên của website; sẽ hiển thị nghiêng. Có thể sử dụng đồng thời với 'nhà xuất bản' trong cùng chú thích.

Ví dụ
Rotten Tomatoes
Chuỗi dàikhuyên dùng
Series identifierseries

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

Chuỗi dàitùy chọn
Nhà xuất bảnnhà xuất bản publisher

Tên của nhà xuất bản, có thể sử dụng liên kết Wiki. Có thể sử dụng đồng thời nhà xuất bản và website trong cùng chú thích

Ví dụ
"CBS Interactive" which owns "Metacritic.com"
Chuỗi dàitùy chọn
Nơi xuất bảnlocation

Địa điểm xuất bản; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi dàitùy chọn
Trangtrang các trang page p tr pages pp

Trang trong tác phẩm dùng làm nguồn dẫn.

Chuỗi dàitùy chọn
Atat

Sử dụng thay thế 'trang' khi tham số này không phù hợp.

Chuỗi dàitùy chọn
Ngôn ngữngôn ngữ language in lang

Ngôn ngữ mà nguồn sử dụng, nếu không phải tiếng Việt. Sử dụng tên ngôn ngữ đầy đủ, không phải tên viết tắt hay bản mẫu.

Chuỗi dàitùy chọn
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Chuỗi dàitùy chọn
Dịch tựa đềdịch tựa đề trans-title trans_title dịch tiêu đề dịch tên bài

Tiêu đề dịch bằng tiếng Việt, nếu ngôn ngữ gốc là tiếng nước ngoài. Khuyến khích sử dụng thêm 'ngôn ngữ'.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểukiểu type

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Chuỗi dàitùy chọn
Định dạngđịnh dạng format

Định dạng tài liệu được dùng làm chú thích bởi 'url'; ví dụ: PDF, DOC, XLS; không tính HTML

Ví dụ
PDF, DOC, XLS
Chuỗi dàitùy chọn
Người khácngười khác người phỏng vấn others interviewer interviewers

Những người có đóng góp cho tác phẩm nhưng không phải tác giả. Ví dụ: Minh họa bởi John Smith; Được dịch bởi John Smith

Ví dụ
Minh họa bởi John Smith
Chuỗi dàitùy chọn
Năm gốcnăm gốc orig-year origyear

Năm xuất bản phiên bản gốc đầu tiên.

Chuỗi dàitùy chọn
Nơi xuất bảnnơi xuất bản publication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày xuất bảnngày xuất bản publication-date publicationdate

Ngày xuất bản khác ngày viết tác phẩm; không dùng liên kết wiki.

Ví dụ
YYYY-MM-DD
Chuỗi dàitùy chọn
Published viavia

Name of the entity hosting the original copy of the work, if different from the publisher. This entity is committed not to alter the work. GitHub, SourceForge, CodePlex, YouTube, Vimeo, Dailymotion and Netflix are examples of service dedicated to acting on behalf of the publisher, but Archive.org, Wikimedia Commons and grc.com have done this on certain occasions.

Ví dụ
"GitHub", which hosts "Visual Studio Code" on behalf of "Microsoft"
Chuỗi dàitùy chọn
Không tr.nopp

Nhập 'y' nếu muốn bỏ 'tr.' khi hiện tham số 'trang'; dùng khi hiện 'tr.' là không thích hợp, ví dụ: "bìa trước".

Ví dụ
y hoặc n
Chuỗi dàitùy chọn
Mã định danh arXivarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Chuỗi dàitùy chọn
ASINasin

Mã định danh Amazon Standard; 10 ký tự

Chuỗi dàitùy chọn
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Chuỗi dàitùy chọn
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 ký tự

Chuỗi dàitùy chọn
biorXivbiorxiv

mã định danh biorXiv; 6 chữ số.

Chuỗi ngắntùy chọn
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

Chuỗi ngắntùy chọn
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Chuỗi dàitùy chọn
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

Chuỗi dàitùy chọn
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Chuỗi dàitùy chọn
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Chuỗi dàitùy chọn
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Chuỗi dàitùy chọn
JSTORjstor

JSTOR identifier

Chuỗi dàitùy chọn
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Chuỗi dàitùy chọn
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Chuỗi dàitùy chọn
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Chuỗi dàitùy chọn
OLol

Open Library identifier

Chuỗi dàitùy chọn
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Chuỗi dàitùy chọn
PMCpmc

PubMed Center article number

Chuỗi dàitùy chọn
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Chuỗi dàitùy chọn
RFCrfc

Request for Comments number

Chuỗi dàitùy chọn
SSRNssrn

Social Science Research Network

Chuỗi dàitùy chọn
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Chuỗi dàitùy chọn
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Chuỗi dàitùy chọn
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Chuỗi dàitùy chọn
URL lưu trữurl lưu trữ archive-url archiveurl

URL của bản sao của một trang web, yêu cầu 'ngày lưu trữ'

Chuỗi dàikhuyên dùng
Ngày lưu trữngày lưu trữ archive-date archivedate

Ngày mà URL gốc được lưu trữ.

Ví dụ
định dạng YYYY-MM-DD
Chuỗi dàikhuyên dùng
Trạng thái URLurl-status

Nếu đặt thành 'live', thì tiêu đề sẽ hiển thị một khác; sử dụng khi URL được lưu trữ trước nhưng URL gốc vẫn còn hoạt động. Đặt thành 'dead' hoặc 'usurped' cho những liên kết hỏng. Đặt thành 'unfit' hoặc 'usurped' để khiến cho link gốc không hiện ra.

Giá trị đề nghị
dead live
Mặc định
'dead' nếu có URL lưu trữ
Ví dụ
'dead' hoặc 'live'
Giá trị tự động
live
Chuỗi dàikhuyên dùng
Ngày truy cậpngày truy cập access-date accessdate ngày truy nhập

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Ngày thángkhuyên dùng
Trích dẫntrích dẫn quote quotation

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; must include terminating punctuation

Chuỗi dàitùy chọn
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

Ví dụ
harv
Chuỗi dàitùy chọn
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

Mặc định
.
Chuỗi dàitùy chọn
Subscription requiredsubscription

When set to yes, displays “(subscription required)” to indicate an online source that requires subscription

Chuỗi dàitùy chọn
Registration requiredregistration

When set to yes, displays “(registration required)” to indicate an online source that requires registration

Chuỗi dàitùy chọn
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Mặc định
.
Chuỗi dàitùy chọn
URL tóm lượctóm lược dễ hiểu lay-url layurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

Chuỗi dàitùy chọn
Nguồn tóm lượcnguồn tóm lược laysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày tóm lượcngày tóm lược laydate

Date of the summary; displays in parentheses

Chuỗi dàitùy chọn
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 3tác giả 3 author3

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 3; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 4tác giả 4 author4

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 4; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 5tác giả 5 author5

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 5; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 6tác giả 6 author6

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 6; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 7tác giả 7 author7

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 7; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 8tác giả 8 author8

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 8; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 9tác giả 9 author9

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 9; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Họ (phương Tây) 3họ 3 last3

Họ của tác giả phương Tây; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên (phương Tây) 3tên 3 first3

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết tác giả 3lk tác giả 3 authorlink3 author3-link

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Tên trangtùy chọn
Họ (phương Tây) 4họ 4 last4

Họ của tác giả phương Tây; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên (phương Tây) 4tên 4 first4

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết tác giả 4lk tác giả 4 author4-link authorlink4

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Tên trangtùy chọn
Họ (phương Tây) 5họ 5 last5

Họ của tác giả phương Tây; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên (phương Tây) 5tên 5 first5

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết tác giả 5lk tác giả 5 author5-link authorlink5

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Tên trangtùy chọn
Họ (phương Tây) 6họ 6 last6

Họ của tác giả phương Tây; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên (phương Tây) 6tên 6 first6

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết tác giả 6lk tác giả 6 author6-link authorlink6

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Tên trangtùy chọn
Họ (phương Tây) 7họ 7 last7

Họ của tác giả phương Tây; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên (phương Tây) 7tên 7 first7

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết tác giả 7lk tác giả 7 author7-link authorlink7

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Tên trangtùy chọn
Họ (phương Tây) 8họ 8 last8

Họ của tác giả phương Tây; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên (phương Tây) 8tên 8 first8

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết tác giả 8lk tác giả 8 author8-link authorlink8

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Tên trangtùy chọn
Họ (phương Tây) 9họ 9 last9

Họ của tác giả phương Tây; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên (phương Tây) 9tên 9 first9

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết tác giả 9lk tác giả 9 author9-link authorlink9

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Tên trangtùy chọn
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Mặc định
,
Chuỗi dàitùy chọn
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Mặc định
;
Chuỗi dàitùy chọn
Số tác giảsố tác giả displayauthors display-authors

Số tác giả hiện trước 'và đồng nghiệp.'; mặc định là tác giả sau tác giả số 9 trong danh sách.

Mặc định
8
Sốtùy chọn
Last author ampersandlastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Chuỗi dàitùy chọn
Họ biên tập viên 3họ biên tập 3 editor3 editor3-last

Họ biên tập viên phương Tây; Họ và tên biên tập viên phương Đông; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên biên tập viên 3tên biên tập 3 editor3-first

Tên biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết biên tập viên 3lk biên tập 3 editor3link editorlink3 editor3-link

Tựa đề bài viết Wikipedia của biên tập viên.

Tên trangtùy chọn
Họ biên tập viên 4họ biên tập 4 editor4 editor4-last

Họ biên tập viên phương Tây; Họ và tên biên tập viên phương Đông; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên biên tập viên 4tên biên tập 4 editor4-first

Tên biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết biên tập viên 4lk biên tập 4 editor4link editorlink4 editor4-link

Tựa đề bài viết Wikipedia của biên tập viên.

Tên trangtùy chọn
Họ biên tập viên 5họ biên tập 5 editor5 editor5-last

Họ biên tập viên phương Tây; Họ và tên biên tập viên phương Đông; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên biên tập viên 5tên biên tập 5 editor5-first

Tên biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết biên tập viên 5lk biên tập 5 editor5link editorlink5 editor5-link

Tựa đề bài viết Wikipedia của biên tập viên.

Tên trangtùy chọn
Họ biên tập viên 6họ biên tập 6 editor6 editor6-last

Họ biên tập viên phương Tây; Họ và tên biên tập viên phương Đông; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên biên tập viên 6tên biên tập 6 editor6-first

Tên biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết biên tập viên 6lk biên tập 6 editor6link editorlink6 editor6-link

Tựa đề bài viết Wikipedia của biên tập viên.

Tên trangtùy chọn
Họ biên tập viên 7họ biên tập 7 editor7 editor7-last

Họ biên tập viên phương Tây; Họ và tên biên tập viên phương Đông; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên biên tập viên 7tên biên tập 7 editor7-first

Tên biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết biên tập viên 7lk biên tập 7 editor7link editorlink7 editor7-link

Tựa đề bài viết Wikipedia của biên tập viên.

Tên trangtùy chọn
Họ biên tập viên 8họ biên tập 8 editor8 editor8-last

Họ biên tập viên phương Tây; Họ và tên biên tập viên phương Đông; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên biên tập viên 8tên biên tập 8 editor8-first

Tên biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết biên tập viên 8lk biên tập 8 editor8link editorlink8 editor8-link

Tựa đề bài viết Wikipedia của biên tập viên.

Tên trangtùy chọn
Họ biên tập viên 9họ biên tập 9 editor9 editor9-last

Họ biên tập viên phương Tây; Họ và tên biên tập viên phương Đông; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Tên biên tập viên 9tên biên tập 9 editor9-first

Tên biên tập viên phương Tây; không dùng liên kết wiki.

Chuỗi ngắntùy chọn
Liên kết biên tập viên 9lk biên tập 9 editor9link editorlink9 editor9-link

Tựa đề bài viết Wikipedia của biên tập viên.

Tên trangtùy chọn
Ấn bảnấn bản bản thứ lần in edition

Specify the edition or revision of the source, when applicable. For example: '2nd' or '5.1'. What you supply here is suffixed by ' ed.'

Chuỗi dàitùy chọn
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
Định dạng tóm lượcđịnh dạng tóm lược lay-format

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm