Bản mẫu:Lcs

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Các tiêu bản tương tự tại các dự án liên quan[[1]]
Wikimedia Community Logo.svg mta Meta-wiki Lcs
Wikiquote-logo.png wpd Wikiquote Lcs
Commons-logo.svg cms Commons Lcs
Wikibooks-logo.svg wbk Wikibooks Lcs
Wikispecies-logo.svg wsp Wikispecies Lcs
Wikiversity-logo.svg wvy Wikiversity Lcs

Sử dụng[sửa]

Bản mẫu:Lcs (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cần một tham biến, tên gọi của Thể loại hiện hữu.

Ví dụ:

{{Lcs|Interwiki utility templates}}

xuất hiện như:

Thể loại:Interwiki utility templates (sửa thảo luận liên kết lịch sử)

Thuyết trình[sửa]

Tiêu bản:Lcs là biến thể nhỏ của Lc với kết quả đầu ra vừa phải trên trình duyệt không hỗ trợ ·.

Lcs cho phép một tham biến, là tên gọi của Thể loại hiện hữu. Nó cũng có thể sử dụng trên trang thảo luận và trang thành viên liên quan tới trang thảo luận hiện hữu của thể loại, nhưng trang thảo luận thể loại liên kết có thể vẫn chưa tồn tại.

Sử dụng[sửa]

{{Lcs|category}} shows links for the specified category
{{Lcs}} shows links for a category wrt the {{PAGENAME}}

Ví dụ[sửa]

Kết quả
{{Lcs|Interwiki utility templates}} Thể loại:Interwiki utility templates (sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{Lcs}} Thể loại:Lcs (sửa thảo luận liên kết lịch sử)

The latter shows bogus links, as long as no category Lcs exists.

Xem thêm[sửa]

So sánh[sửa]

We got a zoo of similar templates, pick what you like. This list is probably incomplete and intentionally omits redirections:

Source Code Result
liên kết thảo luận sửa đổi {{cl|Interwiki utility templates}}

Thể loại:Interwiki utility templates

liên kết thảo luận sửa đổi {{ccl|Interwiki utility templates}} Bản mẫu:Ccl
liên kết thảo luận sửa đổi {{lc|Interwiki utility templates}} Thể loại:Interwiki utility templates(sửa đổi|Thảo luận|sử|liên kết|theo dõi|nhật trình)
liên kết thảo luận sửa đổi {{lcs|Interwiki utility templates}} Thể loại:Interwiki utility templates (sửa thảo luận liên kết lịch sử)