Bản mẫu:Lts

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Lts (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử)

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]
Các tiêu bản tương tự tại các dự án liên quan[[1]]
Wikimedia Community Logo.svg mta Meta-wiki Lts
Wikiquote-logo.png wpd Wikiquote Lts
Commons-logo.svg cms Commons Lts
Wikibooks-logo.svg wbk Wikibooks Lts
Wikispecies-logo.svg wsp Wikispecies Lts
Wikiversity-logo.svg wvy Wikiversity Lts

Tài liệu[sửa]

W:Template:Lts, M:Template:Lts, v.v... trên các dự án chị em khác là biến thể nhỏ hơn của Bản mẫu:Tlxm với đầu ra vừa phải, đặc biệt để sử dụng trên các trình duyệt không hỗ trợ ·.

Sử dụng[sửa]

{{Lts|template}} chỉ ra liên kết tới bản mẫu cụ thể.
{{Lts}} chỉ ra liên kết cho bản mẫu wrt {{PAGENAME}}.

Ví dụ[sửa]

Kết quả
{{Lts|Lt}} Bản mẫu:Lt (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử)
{{Lts}} Bản mẫu:Lts (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử)

Xem thêm[sửa]

Bản mẫu:Lts (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho bản mẫu
Bản mẫu:Lcs (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho thể loại
Bản mẫu:Lps (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho {{ns:Project}} (= Wikiquote)
Bản mẫu:Ltsmeta (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho bản mẫu sao chép từ Meta
Bản mẫu:Lts/ (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho các danh sách bản mẫu (xem dưới đây)
Bản mẫu:Lx (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho họ Lx
Thể loại:Tiêu bản liên kết trong để so sánh, xem dưới đây
Bản mẫu:Ltsmeta
Bản mẫu:Ltsmeta
Bản mẫu:Ltsmeta

So sánh[sửa]

Đây là các bản mẫu tương tự, lấy cái mà bạn muốn. Danh sách này có lẽ là không đầy đủ và quên một cách có chủ ý các phương án với các tham biến như {{Tlx}} và chuyển hướng như {{Tln}}:

Nguồn Kết quả
liên kết thảo luận sửa đổi {{lt|x4}} Bản mẫu:X4(sửa đổi|thảo luận|sử|liên kết|theo dõi|nhật trình)
liên kết thảo luận sửa đổi {{lts|x4}} Bản mẫu:X4 (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử)
liên kết thảo luận sửa đổi {{lts/|x4}} liên kết thảo luận sửa đổi
liên kết thảo luận sửa đổi {{tetl|x4}} Bản mẫu:Tetl
liên kết thảo luận sửa đổi {{ti|x4}} Bản mẫu:Ti
liên kết thảo luận sửa đổi {{tic|x4}} Bản mẫu:Tic
liên kết thảo luận sửa đổi {{tiw|x4}} Bản mẫu:Tiw
liên kết thảo luận sửa đổi {{tl|x4}} {{x4}}
liên kết thảo luận sửa đổi {{tn|x4}} {{x4}}
liên kết thảo luận sửa đổi {{tls|x4}} Bản mẫu:Tls
liên kết thảo luận sửa đổi {{tlsetl|x4}} Bản mẫu:Tlsetl
liên kết thảo luận sửa đổi {{tlt|x4}} Bản mẫu:Tlt
liên kết thảo luận sửa đổi {{ttl|x4}} Bản mẫu:Ttl
liên kết thảo luận sửa đổi {{twlh|x4}} Bản mẫu:Twlh