Bản mẫu:Quote box/doc

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cách sử dụng[sửa]

Tiêu bản này dùng để trích dẫn một một đoạn văn nằm trong khung và có kem tác giả. Có thể chọn vị trí, độ rộng của khung nhờ hai tham số widthalign. Hai tham số quote và source bắt buộc cần có.

{{Quote_box
|width=
|align=
|quote=
|source=
}}

Ví dụ:

{{Quote_box|
 width=45%
|align=right
|quote=Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
|source=[[William Shakespeare]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caeser]]'', Act III, Scene I.
}}

Kết quả:

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
William Shakespeare, Julius Caeser, Act III, Scene I.

Bản mẫu:Clear

Xem thêm[sửa]