Bản mẫu:Tài liệu/docspace

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Bản mẫu

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này là bản mẫu con của {{documentation}} tính không gian tên của trang tài liệu.