Bản mẫu:Tài liệu/template page

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tài liệu/template page

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này là bản mẫu con của {{documentation}} tính tên trang của bản mẫu.