Bản mẫu:Thử/Đầu

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Đây là trang bạn có thể thử thoải mái cách soạn tiêu bản trong Wikiquote. Còn nếu muốn tập soạn bài viết thì nên ghé qua Wikiquote:Chỗ thử. Nội dung trong trang này sẽ được xóa định kỳ. Vài chi tiết về hệ thống tiêu bản ở đây:

  • Có thể định tham biến trong tiêu bản. Mỗi lần cần giá trị của tham biến, dùng cú pháp {{{tham biến}}}, trong đó tham biến là tên tham biến. Khi nhúng tiêu bản vào trang khác, bạn sẽ dùng cú pháp {{thử|tham biến=giá trị}}. Có thể định hơn một tham biến như vậy: {{thử|aaa=giá trị|bbb=Giá Trị|xyz=GIÁ TRỊ}}.
  • Một cách đơn giản hơn tự động đếm các tham biến, để cho bạn không cần đặt tên cho nó. Trong tiêu bản, dùng cú pháp {{{1}}} cho tham biến đầu tiên, {{{2}}} cho tham biến thứ hai, v.v. Khi nhúng tiêu bản vào trang khác, bạn sẽ dùng {{thử|giá trị một|giá trị hai|v.v.}}.

Trang Wikiquote:Tiêu bản có nhiều thông tin hơn về cách tạo ra tiêu bản. Bấm vào đây để bắt đầu THỬ