Bản mẫu:Vi phạm bản quyền

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Cách sử dụng

Nếu bạn gặp một hồ sơ sao chép nguyên văn từ trang mạng đã giữ bản quyền ở bên ngoài Wikiquote, hoặc từ sách vở đã giữ bản quyền, mà chưa thấy ghi lại sự cho phép của tác giả để đưa vào Wikiquote, bạn có thể xóa nội dung hồ sơ và ghi dòng mã sau:

{{Vi phạm bản quyền|url=địa chỉ mạng nguồn hay chú thích về sách nguồn}}

Người viết hồ sơ nếu đọc được thông báo này có thể thảo luận để giải quyết vấn đề.

Chỉ nên nhúng tiêu bản này vào hồ sơ khi cả hồ sơ vi phạm bản quyền. Nếu chỉ có một đoạn vi phạm thôi, xin chuyển văn bản của đoạn đó sang qua trang thảo luận và chú thích là đoạn đó có thể vi phạm bản quyền.

Nội dung hiện ra trong hồ sơ

  Có thể vi phạm bản quyền!

Văn bản đã viết ở đây có thể vi phạm quyền tác giả của những nguồn sau:


Viết trang mới về “Vi phạm bản quyền” (Trợ giúp)

Nếu chỉ sửa đổi văn bản cũ thì vẫn có thể vi phạm bản quyền. Thay vào đó, xin hãy viết hẳn một trang mới. Một người quản lý sẽ di chuyển trang mới của bạn tới đây khi vụ bản quyền của bản cũ được giải quyết.

Thảo luận về tình trạng bản quyền

Gửi người viết hồ sơ:

Cám ơn sự hợp tác nhiệt tình của bạn. Cộng đồng ở đây đang thảo luận về tình trạng bản quyền của trang này. Nếu chúng ta đồng ý là nội dung đã đăng vi phạm bản quyền thì một người quản lý sẽ xóa nó hoặc thay nó bằng phiên bản không vi phạm bản quyền (nếu có).

Trong thời gian chưa giải quyết, xin đừng sửa đổi trang, nhất là đừng viết lại nội dung đã xóa, tại vì chúng tôi sẽ dời văn bản đó ngay lập tức. Nếu được phép sử dụng văn bản theo giấy phép GFDL hoặc nếu bạn là người giữ bản quyền của văn bản, xin nói rõ như vậy ở trang thảo luận của hồ sơ này, thì văn bản sẽ được phục hồi. Nếu không ai có ý kiến gì, trang này sẽ bị xóa.

Việc sao chép văn bản dưới bản quyền là vi phạm luật pháp và quy định của Wikiquote về quyền tác giả. Những người vi phạm bản quyền nhiều lần có thể sẽ bị cấm sửa đổi. Tuy nhiên, chúng tôi đều mong rằng không phải dùng biện pháp đó.

Gợi ý: Nếu bạn không chắc chắn về bản quyền, và không có thời gian tự viết hồ sơ, bạn có thể viết ngắn, giới thiệu về chủ đề, kèm theo chỉ dẫn đến trang web hay sách báo có tư liệu. Những người khác sẽ tham khảo để viết lại hồ sơ.