Cơ hội

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mục lục

C[sửa]

  • Cơ hội chỉ đến với những tư tưởng có chuẩn bị.
"Chance favors the prepared mind." — Louis Pasteur
  • Cơ hội không gõ cửa 2 lần.
"Opportunity doesn't knock twice."

N[sửa]

  • Nếu không chuẩn bị, bạn hãy chuẩn bị đón thất bại.
By failing to prepare, you are preparing to fail.
  • Người khôn tạo cơ hội chứ không tìm.
"A wise man will make more opportunities than he finds."

H[sửa]

  • Hãy học cách lắng nghe, tại vì đôi khi cơ hội gõ cữa rất khẽ khàng.
"Learn to listen. Opportunity sometimes knocks very softly."

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan