Danh ngôn Hán Việt

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Danh ngôn - Danh Ngôn Cổ - Danh ngôn nước ngoài - Hán Việt Danh Ngôn - Lời nói danh nhân


Đây là bộ sưu tập danh ngôn Hán Việt • Oan oan tương báo. Dĩ hận miên miên
Oán thù không dứt. Để hận đời đời

 • Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành
Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh.

Trang Tử (Việc dầu nhỏ không làm thì không nên, con dẫu rằng hiền nhưng chẳng dạy cũng không thông hiểu được.)


 • Ngọc bất trác, bất thành khí
Nhân bất học, bất tri lý. -- Tam Tự Kinh

 • Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ

 • Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

Gặp việc nghĩa không làm là không có dũng.

 • Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm

(Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương.

Biết người, biết mặt, không biết lòng)

 • Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành.
Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành.

 • Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

(Có duyên với nhau thì dù cách xa ngàn dặm cũng gặp nhau

Không có duyên với nhau thì dù đối mặt cũng không gặp nhau)

 • Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hữu khách tầm

 • Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên
Vô can kỷ sự, bất khả đương đầu

 • Bần cư trung thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm

(Nghèo mà sống giữa đô thị, cũng chẳng ai hỏi tới

Giàu thì dù sống nơi rừng núi, cũng có khách tìm tới)
 • Bần cư náo thị vô nhân vấn

Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.


 • Vị qui tam xích thổ, nan bảo bách niên thân
Ký qui tam xích thổ, nan bảo bách niên phần

(chưa trở về với 3 tấc đất, thì khó mà bảo toàn được tấm thân 100 năm

Khi đã trở về 3 tấc đất rồi, cũng khó bảo toàn được phần mộ của mình 100 năm)