Danh ngôn Hán Việt

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mục lục

O[sửa]

 • Oan oan tương báo. Dĩ hận miên miên
Oán thù không dứt. Để hận đời đời

S[sửa]

 • Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành
Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh. Trang Tử
 • Việc dầu nhỏ không làm không nên,
Con tuy hiền không dạy không nên.

N[sửa]

 • Ngọc bất trác, bất thành khí
Nhân bất học, bất tri lý. -- Tam Tự Kinh
 • Ngọc không mài , không đẹp
Người không học ,không thành

D[sửa]

 • Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành.
Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành.

Đ[sửa]

 • Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ

M[sửa]

 • Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

K[sửa]

Gặp việc nghĩa không làm là không có dũng.

H[sửa]

 • Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm

(Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương.

Biết người, biết mặt, không biết lòng)
 • Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
 • Có duyên ngàn dặm củng đến tìm
Không duyên gặp nhau chẳng quen nhau

T[sửa]

 • Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hữu khách tầm