Danh ngôn Hán Việt

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

O[sửa]

  • Oan oan tương báo. Dĩ hận miên miên
Oán thù không dứt. Để hận đời đời

S[sửa]

  • Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành
Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh. Trang Tử
Việc dầu nhỏ không làm không nên,
Con tuy hiền không dạy không tốt.

N[sửa]

  • Ngọc bất trác, bất thành khí
Nhân bất học, bất tri lý. -- Tam Tự Kinh
Ngọc không mài, không đẹp
Người không học, không thành

D[sửa]

  • Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành.
Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành.

Đ[sửa]

  • Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ

M[sửa]

  • Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Người đẹp từ xưa như tướng giỏi.
Không muốn người đời thấy bạc đầu.

K[sửa]

Gặp việc nghĩa không làm là không có dũng.

H[sửa]

  • Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm
Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương.
Biết người, biết mặt, không biết lòng
  • Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Có duyên ngàn dặm cũng đến tìm
Không duyên gặp mặt chẳng quen nhau

T[sửa]

  • Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hữu khách tầm
Thiên đường có lối không ai đến
Địa ngục không đường, người lại tìm

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan