Trang Tử

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang Tử

Trang Tử là một triết gia và tác gia Đạo giáo.

Về Trang Tử

  • Sách Trang Tử thật là một áng văn kiệt tác. Trang Tử là kẻ biết hàm dưỡng chơn thần đầy đủ, cho nên chí khí của ông ngang tàng phóng dật, văn ông viết ra hồn nhiên như mây trong núi bay ra, như suối trong đất tuôn ra cuồn cuộn, trong trẻo mà nhẹ nhàng, tự nhiên, không cố cưỡng. […] Cho nên văn của ông huyễn tướng như hoa gương trăng nước, hư mà thực, thực mà hư… Thật rất khác xa với văn từ của bách gia chư tử.[1]

Tham Khảo

  1. ^ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trang Tử tinh hoa (tái bản lần 1). Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ, 2013, trang 57-58.