Học tập

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mục lục

H[sửa]

  • Học đi đôi với hành.
  • Học đâu, biết đó.
  • Học một, biết mười.
  • Học trong quá khứ, sống trong thực tại, chuẩn bị cho tương lai.
  • Học cầu tinh hơn cầu kỳ , cầu hiểu hơn thuộc lòng
  • Học mà không chơi là chôn vùi tuổi trẻ.
Chơi mà không học thì mất cả tương lai.

T[sửa]

  • Tiên học lễ, hậu học văn.

V[sửa]

  • Việc học như đi thuyền trên dòng nước ngược. Không tiến ắt sẽ lùi.