Hy vọng

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
  • Hy vọng là một giấc mơ có thực.
  • Hãy nhớ đó, Red. Hy vọng là một điều tốt đẹp, có lẽ là thứ tốt đẹp nhất, và những gì tốt đẹp thì không chết đi bao giờ.
    Remember, Red. Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.
  • Kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng.
  • Hy vọng cao cả tạo nên những bậc vĩ nhân.
    Great hopes make great men.