Bước tới nội dung

Jehuda Löw ben Becalel

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Nói điều mình muốn.

Jehuda Löw ben Becalel còn gọi là Loewe, Löwe hay Levai, (~1520 – 17 tháng 9 năm 1609) nổi tiếng là học giả Do Thái giáo Maharal thành Praha (מהר"ל מפראג) hoặc đơn giản MaHaRaL. Ông đóng vai trò quan trọng trong bình giải Talmud, Do Thái giáo huyền bí, triết gia cũng như gần suốt đời là rabbi cả thành Praha xứ Bohemia.

Trích dẫn của Löw[sửa]

Tri thức [khoa học] giống như chiếc thang bắc đến trí tuệ Torah. (Netiv Hatorah 14)
 • ראויה השמחה כאשר יש מציאות שלם ואין לך מציאות יותר שלם מזווג חתן וכלה. - (Tiferet Israel 30)
  Thật đáng vui khi có một thực tế trọn vẹn, và không thực tế nào trọn vẹn hơn hôn nhân.
 • וכבר בארנו זה כי היופי והפאר הוא מתיחס אל הבלתי גשמי וזה בארנו פעמים הרבה: - (Chidushey Agadot Chulin 59)
  Ta đã giải thích nhiều lần vẻ đẹp và sự rực rỡ liên quan đến những thứ vô hình.
 • המשנה היא היסוד הגדול ועמוד הברזל לכל התורה. - (Gur Aryeh Vaetchanan)
  Luật truyền khẩu Mishnah là nền tảng cơ bản nhất và là trụ cột toàn bộ Torah..
 • ואדרבה דבר כמו זה אומרים תדבר ככל חפצך וכל אשר אתה רוצה וחפץ לומר, ולא תאמר אם היה אפשר לי לדבר הייתי מדבר יותר, כי אם עושה זה שסותם את פיו שלא ידבר זה הוא מורה על חולשת הדת כמו שאמרנו. - (Beer Hagola 7)
  Hãy để cho họ nói tùy thích bao nhiêu cũng được, đừng bắt họ im lặng chỉ vì mình biết nhiều hơn, đó là thể hiện tôn giáo yếu kém.

Trích dẫn về Löw[sửa]

 • לא ללמוד בשום ספרי חסידים. רק בספרי מהר"ל. ~ הרבי מקוצק, ‏על פי הרב משה כשר, פירושי מהר"ל, ירושלים תשי"ח עמ' ‏ -
  Không cần học sách Hasidim nào ngoại trừ của MaHaRal.
 • היה מפורסם כבעל רוח הקודש. ~ הרב יוסף שאול נתנזון - Rabbi Yosef Shaul Natanzon
  [MaHaRal] có Thánh Linh.

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: