Bước tới nội dung

John Locke

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Chân dung Locke năm 1697

John Locke (29 tháng 8 năm 1632 – 28 tháng 10 năm 1704) là bác sĩ, triết gia, nhà hoạt động chính trị người Anh. Chính những khái niệm về quyền của tự nhiên, khế ước xã hội và nhiều đóng góp khác khiến ông trở thành nhà tư tưởng lớn của phong trào Khai sáng và ảnh hưởng trực tiếp tới Cách mạng Mỹ và bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, hiến pháp cách mạng Pháp và qua đó các hiến pháp của phần lớn các quốc gia theo chủ nghĩa tự do.

Danh ngôn của Locke[sửa]

 • 1689, Two Treatises of Government (Hai khảo luận về Chính quyền) Second ch. XVIII sec. 204
  To this I answer, that force is to be opposed to nothing, but to unjust and unlawful force; whoever makes any opposition in any other case, draws on himself a just condemnation both from God and man
  Với điều này, tôi trả lời rằng vũ lực sẽ bị chống đổi không bằng thứ gì khác ngoài chính vũ lực bất chính và bất hợp pháp. [N]hưng bất kỳ ai có bất kỳ sự chống đối nào, trong bất kỳ trường hợp nào khác, sẽ tự dẫn mình đến một sự lên án chính đáng từ cả Thượng đế và con người,[1]
 • 1693, Some Thoughts Concerning Education (Vài suy nghĩ về giáo dục), Part IV sec 70
  Virtue is harder to be got than a knowledge of the world; and if lost in a young man, is seldom recover'd.
  Đức hạnh khó có được hơn tri thức của thế giới và, nếu đánh mất ở người thanh niên, khó khi nào tìm lại được.[2]
 • 1695, The Reasonableness of Christianity (Tính hợp lý Cơ Đốc giáo) Bản in 1824 tr. 229
  As men, we have God for our King, and are under the law of reason: as Christians, we have Jesus the Messiah for our King, and are under the law revealed by him in the gospel.
  Là người, chúng ta có Đức Chúa Trời làm Vua của mình và tuân theo luật của lý trí: là Cơ Đốc nhân, chúng ta có Chúa Giêsu, Đấng Messiah làm Vua của mình, và tuân theo luật được Ngài mặc khải trong phúc âm.

Câu nói về Locke[sửa]

Tượng Locke tại Luân Đôn
 • 1775, John Adams, thư gửi Abigail Adams ngày 29 tháng 10[3]
  Newton and Locke are examples of the deep sagacity which may be acquired by long habits of thinking and study.
  Newton và Locke là những ví dụ về sự sáng suốt sâu sắc có thể đạt được nhờ thói quen suy nghĩ và nghiên cứu lâu dài.

Tham khảo[sửa]

 1. ^ John Locke (2007). Khảo luận thứ hai về chính quyền: Chính quyền dân sự. Lê Tuấn Huy dịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri Thức. p. 266. 
 2. ^ “Danh ngôn về Đức hạnh - John Locke”. Từ điển danh ngôn.
 3. ^ Familiar letters of John Adams and his wife Abigail Adams, during the Revolution : with a memoir of Mrs. Adams. Boston; New York: Houghton Mifflin Co.. 1875. p. 119. 

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: