Sách Phúc Âm

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Đọc Phúc Âm, Petra J. Fischerová (2014)

Phúc Âm (tiếng Hy Lạp: εὐαγγέλιον - Tin Mừng hoặc Tin Lành) chỉ về bộ 4 sách đầu tiên trong Tân Ước của Kinh Thánh, có nghĩa là thông điệp tốt lành khi nói về sự giáng sinh, cuộc đời, khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Giêsu mang lại sự cứu rỗi cho nhân loại.

Theo truyền thống, các trước giả là Ma-thi-ơ, Mác, Lu-caGiăng. Nguyên tác viết bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

(Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.)

Ma-thi-ơ[sửa]

Bài chi tiết: Phúc âm Mathiơ
 • ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
  Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33)
 • Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.
  Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28)

Mác[sửa]

Bài chi tiết: Phúc âm Mác
 • καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλὸν σοί ἐστι κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,
  Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. (Mác 9:43)
 • ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
  Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. (Mác 16:16)

Lu-ca[sửa]

Bài chi tiết: Phúc âm Luca
 • Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι.
  Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. (Lu-ca 9:23)
 • ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
  Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. (Lu-ca 19:10)

Giăng[sửa]

Bài chi tiết: Phúc âm Giăng
 • οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
  Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)
  - Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  - Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. (Bản Dịch Mới -NVB)
  - Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. (Bản Phổ Thông -BPT)
  - Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu. (Bản Diễn Ý -BDY)
  - Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế (đó), đến đỗi đã thí ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  - Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
  Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. (Giăng 13:34)

Danh ngôn về Phúc Âm[sửa]

Đây là sách sự sống, hãy đọc bằng cả đời mình ~ Ignatius Brianchaninov

Tiếng Anh[sửa]

 • The gospel is the fulfillment of all hopes, the perfection of all philosophy, the interpretation of all revelation, the key to all the seeming contradictions of the physical and moral world. - Herrick Johnson trong Josiah Hotchkiss Gilbert, Three Thousand Selected Quotations from Brilliant Writers, 1909 tr. 287 mục G.
  Phúc Âm là sự làm thành mọi hy vọng, sự hoàn hảo cho mọi triết học, diễn giải mọi mặc khải, là chìa khóa giải quyết mọi mâu thuẫn khả dĩ giữa thế giới vật chất và tinh thần.
 • The gospel breathes the spirit of love. Love is the fulfilling of its precepts, the pledge of its joys, and the evidence of its power. Gardiner Spring trong Josiah Hotchkiss Gilbert, Three Thousand Selected Quotations from Brilliant Writers, 1909 tr. 288 mục G.
  Phúc Âm thở ra tinh thần yêu thương. Tình yêu thương làm trọn các luật lệ, xác tín niềm vui và làm chứng về quyền năng của Phúc Âm.
 • Try to integrate the Gospel into your mind and heart so that your mind will in a manner of speaking, swim in it, live in it. Then your every action will truly become evangelical. - Ignatius Brianchaninov, trích trong bản dịch tiếng Anh của Nicholas Kotar, The Field, 2016 tr. 23
  Hãy gắng hòa nhập Phúc Âm vào tấm lòng và tâm trí mình, hay nói cách khác là ngụp lặn trong đó, sống trong đó. Rồi thì mọi hành động của mình sẽ thực sự bày tỏ phúc âm.

Tiếng Đức[sửa]

 • Gott schreibt das Evangelium nicht allein in die Bibel, sondern auf Bäume und Blumen und Wolken und Sterne. - Martin Luther[1]
  Chúa viết nên Phúc âm không chỉ ở trong Kinh thánh mà còn ở trên cỏ cây, trong những nụ hoa, mây và sao trời.[2]

Tiếng Pháp[sửa]

 • L'Evangile n'est pas un livre, c'est un être vivant, avec une action, une puissance, qui envahit tout ce qui s'oppose à son extension. - Napoléon Bonaparte, Sentiment de Napoléon Ier sur le christianisme d'après des témoignages, tr. 120.
  Phúc Âm không phải là một cuốn sách, mà là một thực thể sống, có hành động, có sức mạnh xâm chiếm tất cả những gì ngăn nó lan rộng ra.
 • la vérité de l’Évangile accorde les contrariétés par un art tout divin, et, unissant tout ce qui est de vrai et chassant tout ce qui est de faux, elle en fait une sagesse véritablement céleste où s’accordent ces opposés qui étaient incompatibles dans les doctrines humaines - Blaise Pascal, trích trong Alfred Vacant, Eugène Mangenot, Émile Amann, Dictionnaire de théologie catholique, tập 11, tr. 521 phần PASCAL BLAISE .I. Vie et oeuvres
  Chân lý Phúc Âm hòa giải mâu thuẫn bằng nghệ thuật thánh, kết hợp những gì đúng đắn và đẩy lui những sai trái, nó tạo nên sự khôn ngoan thiên thượng nghịch lại cùng giáo lý con người không phù hợp.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ “Gott in der Natur entdecken”. Pastoralkolleg Ratzeburg. 25 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 2. ^ “Danh ngôn về Tôn giáo - Martin Luther”. Từ điển Danh ngôn. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: