Bước tới nội dung

Phúc âm Luca

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy, rằng: Thầy ôi, Thầy ôi, chúng ta chết! Nhưng Ngài, vừa thức dậy, khiến gió và sóng phải bình tịnh và yên lặng như tờ. (Lu-ca 8:24)

Phúc Âm Luca (tiếng Hy Lạp: Τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον) theo truyền thống là sách đầu tiên do Luca viết ra khoảng những năm 60, sách thứ hai của Luca chính là Công vụ các sứ đồ. Đây là sách Phúc Âm thứ ba trong toàn bộ Tân Ước, cũng là sách Phúc Âm dài nhất, được phần lớn các hệ phái Cơ Đốc xếp vào quy điển. Sách ký thuật cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu, trong đó những câu chuyện nổi tiếng như Người con trai hoang đàng hay Người Samari nhân lành chỉ xuất hiện trong đúng sách này.

Nguyên tác sách viết bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

(Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.)

Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại.
 • Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν,
  Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; (Lu-ca 4:18)
 • Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι.
  Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. (Lu-ca 9:23)
 • οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν
  và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. (Lu-ca 17:21)
 • ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
  Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. (Lu-ca 19:10)
  - Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 RVV11)
  - Vì Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị chết mất. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  - Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất. (Bản Dịch Mới -NVB)
  - Con Người đến để tìm và cứu những kẻ bị lầm lạc. (Bản Phổ Thông -BPT)
  - Ta đến trần gian để tìm và cứu những người lầm lạc. (Bản Diễn Ý -BDY)
  - Vì Con người đã đến để tìm sự đã hư đi. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  - Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε· πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι. διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλλον κλῆρον.
  Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài. (Lu-ca 23:34)

Danh ngôn liên quan[sửa]

Ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó. (Lu-ca 18:17)

Tiếng Anh[sửa]

 • What I mean is that the bees weren’t really singing the words from Luke, but still, if you have the right kind of ears, you can listen to a hive and hear the Christmas story somewhere inside yourself. - Sue Monk Kidd, The Secret Life of Bees, tr. 148
  Điều cô muốn nói là những con ong không thực sự hát lời trong sách Luca, nhưng nếu tai mình chú ý, con có thể lắng nghe tổ ong và thấy được câu chuyện Giáng Sinh bên trong chính mình.
 • Jesus and Luke eat table grapes in season and didn't enjoy red table grapes from Chile in January. Jesus and Luke had no soft drinks or coffee or tea or beer or even bottled water. - Robert J. Karris, Eating Your Way Through Luke's Gospel, 2006, tr. 4
  Giêsu và Luca ăn nho theo mùa và không có nho đỏ Chile đầu mùa tháng Giêng. Giêsu và Luca không có nước ngọt, cà phê, trà, bia hay thậm chí nước đóng chai.
 • He sets himself to write the continuation of the biblical story, not alone to defend the Christian movement, but above all to defend God's ways in the world. - Luke Timothy Johnson, The Gospel of Luke, 1991, tr. 10
  Ông tự viết tiếp chuyện Kinh thánh, không chỉ để bảo vệ phong trào Cơ đốc giáo, mà trên hết là để giữ gìn đường lối Chúa giữa thế gian.
 • Luke loved songs. In the opening chapters everyone seems to be singing. - Michael Card, Luke: The Gospel of Amazement, 2010, tr. 20
  Luca yêu thích những bài ca. Trong các chương đầu, mọi người dường như đang ca hát.

Tiếng Nga[sửa]

 • Любовь, прощение и радость пронизывают его Евангелие от самого начала до конца. - V. N. Kuznetsova[1]
  Yêu thương, tha thứ và vui mừng tràn ngập Phúc Âm này từ đầu đến cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ Кузнецова В. Н. (2004). Евангелие от Луки. Комментарий.. М.. pp. 15-17. 

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: