Lòng yêu nước

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Thiếu nguồn[sửa]

 • Kẻ nào không yêu quê hương mình thì không thể yêu gì cả.
  • Lord Byron
 • Tôi có một nấm mồ mà tôi phải đem cả tính mệnh gìn giữ là giang sơn Việt Nam.
  • Phan Đình Phùng
 • Tôi tiếc rằng tôi chỉ có một cuộc sống thôi để hi sinh cho Tổ quốc.
  • Nathan Hale
 • Lòng ái quốc ngày nay là sự xác định của một thái độ ở một tâm hồn này chống lại những thái độ ở tâm hồn khác.
  • Julien Benda
 • Tôi hiến cho Tổ quốc tôi không gì ngoài máu, lao động, nước mắt và mồ hôi.
  • Winston Churchill
 • Sự trung thành của tôi là sự trung thành đối với Tổ quốc, mà không phải là sự trung thành với các loại điều khoản hoặc viên chức các cấp.
  • Mark Twain
 • Bất kể tôi làm cái gì, tôi luôn luôn suy nghĩ, chỉ cần tinh thần và sức lực cho phép, đầu tiên tôi sẽ phục vụ Tổ quốc tôi.
  • Ivan Petrovich Pavlov
 • Ái quốc mạnh hơn hết các lý lẽ của thế gian.
  • Ovidius
 • Không nên mặc cả tiền tài, máu đào đối với Tổ quốc, các anh hãy lấy thiện ý bình dị, lòng tận trung với nghĩa công mà xử với nhau bình đẳng. Các anh nợ tiền nhân những điều ấy.
  • Anatole France
 • Nếu người ta muốn đập phá bàn thờ Tổ quốc, phải đi vào tận gia đình và phân tán tro tàn của nó. Nói đúng hơn là phải lục soát đáy lòng người và đánh bật những nguyên lí sơ khởi của tình yêu.
  • Jules Simon
 • Chủ nghĩa quốc gia là một thứ bệnh ấu trĩ, nó là bệnh sởi của nhân loại.