Bước tới nội dung

Lao động sản xuất

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Thiếu nguồn[sửa]

 • Lao động là vinh quang.
 • Nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.
 • Công cấy, công bỏ, công làm cỏ, công ăn.
 • Đất thiếu trồng dừa, đất thừa trồng cau.
 • Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen.
 • Khoai to vồng tốt củ, đậu ba lá vừa vun.
 • Mít chặt cành, chanh chặt rễ.
 • Phân tro không bằng no nước.
 • Thứ nhất cày nỏ, thứ nhì bỏ phân.
 • Tốt giếng tốt má, tốt mạ tốt lúa.
 • Trồng tre đất sỏi, trồng tỏi đất bồi.
 • Rau ruộng lạ, mạ ruộng quen. (?)
 • Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.