Thảo luận:Lao động sản xuất

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Về câu : "Rau ruộng lạ, mạ ruộng quen" (?)

Tôi được biết câu này : Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen.

Câu nói này muốn nói về kinh nghiệm trồng khoai và trồng lúa, do đặc tính của khoai thì cần phải trồng trên những mảnh đất mới chưa được trồng khoai trước kia. Còn đối với lúa thì cần phải được trồng trên mảnh đất đã trồng lúa trước đây.

Xin cảm ơn.

thảo luận quên ký tên này là của Cao Sơn (thảo luận • đóng góp)