Leonhard Euler

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Chân dung Euler của Emanuel Handmann năm 1753

Leonhard Euler (15 tháng 4 năm 1707 – 18 tháng 9 năm 1783) là nhà toán học, nhà vật lý học, nhà thiên văn học, nhà lý luận và kỹ sư người Thụy Sĩ. Euler là một trong những nhà toán học nổi tiếng nhất của thế kỷ 18 và được coi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất trong lịch sử.

Câu nói của Euler[sửa]

 • 16/6/1761, Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie
  La construction d'une machine propre à exprimer tous les sons de nos paroles , avec toutes les articulations , seroit sans-doute une découverte bien importante. … La chose ne me paroît pas impossible.
  Chế tạo cỗ máy có thể diễn đạt tất cả âm thanh trong lời nói chúng ta và cả cách phát âm chắc chắn sẽ là một khám phá rất quan trọng. … Đối với tôi điều đó dường như không phải là không thể.
 • 1870, Conjectura circa naturam aeris, pro explicandis phaenomenis in atmosphaera observatis
  Quanquam nobis in intima naturae mysteria penetrare, indeque veras caussas Phaenomenorum agnoscere neutiquam est concessum: tamen evenire potest, ut hypothesis quaedam ficta pluribus phaenomenis explicandis aeque satisfaciat, ac si vera caussa nobis esset perspecta.
  Dù chúng ta không được phép thâm nhập vào những bí ẩn sâu xa nhất của tự nhiên để từ đó nhận ra nguyên nhân thực sự các Hiện tượng, nhưng vẫn có thể xảy ra rằng một giả thuyết hư cấu nào đó cũng thỏa đáng không kém trong việc giải thích một số hiện tượng như thể đúng với chân lý. Chúng ta nắm rõ điều này.

Câu nói về Euler[sửa]

 • 1846, Pierre-Simon Laplace
  Lisez Euler, lisez Euler, c'est notre maître à tous
  Hãy đọc Euler, đọc Euler đi, ông ấy là bậc thầy của tất cả chúng ta

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]