Isaac Newton

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Chân dung Newton của Godfrey Kneller năm 1689

Sir Isaac Newton (25 tháng 12 năm 1642 – 20 tháng 3 năm 1726) là nhà toán học, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà thần học và tác gia (thời ấy gọi là "nhà triết học tự nhiên") người Anh, được công nhận rộng rãi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất và nhà khoa học ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là hình ảnh điển hình trong cách mạng khoa học.

Danh ngôn của Newton[sửa]

 • ~, A short Schem of the true Religion
  Godliness consists in the knowledge love & worship of God, Humanity in love, righteousness & good offices towards man.
  Sự tin kính là có lòng yêu mến và thờ phượng Đức Chúa Trời trong tri thức, Nhân tính trong tình yêu thương, sự công bình và làm việc lành với con người.

Câu nói về Newton[sửa]

 • ~, John Locke gửi Peter King[2]
  Newton was really a very valuable man, not onely for his wonderfull skill in Mathematicks but in divinity too and his great knowledge in the scriptures where in I know few his equals.
  Newton thực sự là người rất giá trị, không chỉ kỹ năng tuyệt vời về Toán học mà còn về thần học và kiến thức lớn về Kinh Thánh mà tôi biết ít ai có thể sánh bằng.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ Robert Blanché. “Sự xây dựng phương pháp thực nghiệm”. Nguyễn Văn Khoa dịch.
 2. ^ I. Bernard Cohen, George E. Smith, ed (2002). The Cambridge Companion to Newton. Cambridge University Press. p. 410. ISBN 9780521656962. 

Liên kết ngoài[sửa]