James Clerk Maxwell

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Vợ chồng Maxwell năm 1869

James Clerk Maxwell (13 tháng 6 năm 1831 – 5 tháng 11 năm 1879) là nhà toán học, nhà vật lý học người Scotland. Thành tựu nổi bật nhất là thiết lập lý thuyết cổ điển về bức xạ điện từ, lần đầu tiên bắc chiếc cầu nối giữa điện học, từ học, và ánh sáng như là biểu hiện của cùng một hiện tượng. Phương trình Maxwell của trường điện từ đã được gọi là "lần thống nhất vĩ đại thứ hai trong vật lý" sau thời Isaac Newton.

Danh ngôn của Maxwell[sửa]

 • 1873, A Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, tr. xiii
  It is of great advantage to the student of any subject to read the original memoirs on that subject, for science is always most completely assimilated when it is in the nascent state...
  Sinh viên bất kỳ môn học nào sẽ có ưu thế lớn khi đọc ghi chép gốc về môn đó, vì khoa học luôn được tiếp thu hoàn toàn nhất khi còn ở trạng thái ban sơ...
 • ~1879, vào lần đau bệnh cuối cùng, được chép trong The Life of James Clerk Maxwell (1882) của Lewis Campbell và William Garnett[1]
  I have looked into most philosophical systems, and I have seen that none will work without a God.
  Tôi đã xem xét hầu hết các hệ thống triết học và thấy rằng không có cái nào hoạt động mà lại thiếu vắng Thượng Đế.

Câu nói về Maxwell[sửa]

 • 1934, Albert Einstein, Clerk Maxwell's Influence on the Evolution of the Idea of Physical Reality trong Essays in Science
  Then came the great change, which will be associated for all time with the names of Faraday, Clerk Maxwell, and Hertz. The lion's share in this revolution fell to Clerk Maxwell.
  Rồi đến sự thay đổi lớn lao gắn liền với những cái tên như Faraday, Clerk Maxwell và Hertz. Clerk Maxwell đóng góp lớn nhất cho cuộc cách mạng này.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ Nicholas Patrick Wiseman (1912). The Dublin Review, Volume 150. Tablet Publishing Company. p. 203. 

Liên kết ngoài[sửa]