Mô đun:Diff/tài liệu

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là trang dành cho tài liệu về Mô đun:Diff.

Mô đun này tính bản so sánh giữa hai chuỗi. Bạn có thể sử dụng mô đun này qua {{StringDiff}} hoặc {{TextDiff}}, tùy cách so sánh.

Mô đun này được sao chép từ Commons:Module:Diff.