Do Thái giáo

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
(Đổi hướng từ Người Do Thái)
Các con sẽ thành một vương quốc tư tế và là một dân tộc thánh cho Ta. Ðó là những lời con hãy nói lại với dân tộc Israel. ~ Xuất Hành

Do Thái giáo không đơn thuần chỉ là một tôn giáo, mà còn là một tư tưởng triết học và lối sống của người Do Thái. Một tôn giáo độc thần có nguồn gốc từ Kinh thánh Hebrew (còn được gọi là Tanakh) và được khám phá sâu hơn qua các văn bản sau này là Kinh Talmud. Đạo Do Thái giáo trong quan điểm của những người Do Thái sùng đạo thì tôn giáo này là mối quan hệ giao ước giữa người Israel cổ đại và sau này là người Do Thái với Thiên Chúa. Người Do Thái là một nhóm sắc tộc tôn giáo hay còn là một dân tộc, họ có nguồn gốc từ người Israel hay người Hebrew và có xuất xừ từ vùng Cận Đông. Các đặc tính của người Do Thái như là dân tộc, quốc tịch, và tôn giáo là có mối quan hệ liên quan chặt chẽ với nhau, vì Do Thái giáo là đức tin truyền thống của dân tộc Do Thái. Những người cải đạo chuyển đổi sang Do thái giáo thì những người ấy có địa vị bình đẳng với những người Do Thái bị sinh ra trong dân Do Thái, các người cải đạo cũng đã bị nuốt vào hay bị đồng hóa trong dân tộc Do Thái qua nhiều thiên niên kỷ.

Và Thiên Chúa bảo ông rằng, Ta là Đức Chúa Trời Toàn năng: hãy sinh đẻ thật nhiều, một dân tộc và một tập đoàn của nhiều dân tộc sẽ thuộc về con. Và các vua sẽ đến từ bộ phận sinh dục của con. ~ Sáng Thế
Các ngươi chớ cắt mái tóc xung quanh thái dương mình hoặc xén bộ râu mình.~ Lêvi
Tất cả mọi thứ đều đã chết, nhưng người Do Thái thì không. Tất cả các quyền lực khác đã biến mất, nhưng người Do Thái vẫn tồn tại. Bí mật trong sự bất tử của người Do Thái là gì? ~ Mark Twain
Ðức Chúa Trời ban phúc cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, hãy lấp đầy khắp trái đất, và hãy chế ngự nó: và hãy thống trị những con cá của biển cả, và cai trị những con chim của bầu trời, và mọi sinh vật di động trên mặt đất.~ Sáng Thế
Ngươi sẽ bú sữa của các dân ngoại, và sẽ bú sữa từ vú của các ông Vua: và ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Rỗi, Đấng Toàn Năng duy nhất của Jacob. ~ Isaiah
Con cháu của các dân ngoại sẽ xây dựng lại các bức tường thành cho con; các vua dân ngoại sẽ phục vụ con.~ Isaiah
Con sẽ được gọi là thầy tư tế của Thiên Chúa; là đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta. Con sẽ hưởng vinh hoa giàu sang phú quý của các dân tộc trên thế giới, và con sẽ kiêu hãnh vì các của cải giàu sang đó.~ Isaiah
 • Người Do Thái đã bắt đầu tất cả chuyện ấy - và bởi "chuyện ấy" tôi muốn nói đến rất nhiều điều mà chúng ta quan tâm, những giá trị cơ bản tạo nên tất cả chúng ta, người Do Thái và dân ngoại, người có đức tin và người vô thần, chút lát. Không có người Do Thái thì chúng ta sẽ nhìn thế giới qua đôi mắt khác, nghe bằng tai khác, thậm chí cảm nhận với cảm xúc khác … chúng ta sẽ suy nghĩ với một tư duy khác, giải thích tất cả trải nghiệm của chúng ta một cách khác, rút ra những kết luận khác từ những điều xảy ra với chúng ta. Và chúng ta sẽ sống một lối sống khác cho cuộc đời của chúng ta.
  • The Jews started it all — and by "it" I mean so many of the things we care about, the underlying values that make all of us, Jew and Gentile, believer and atheist, tick. Without the Jews, we would see the world through different eyes, hear with different ears, even feel with different feelings … we would think with a different mind, interpret all our experience differently, draw different conclusions from the things that befall us. And we would set a different course for our lives.
   • Thomas Cahill, The Gifts of the Jews : How a Tribe of Desert Nomads Changed the Way Everyone Thinks and Feels (1998).
 • Xét cho cùng, người Do Thái đã phát minh ra tâm thần học để giúp cho những người Do Thái khác trở thành người dân ngoại.
  • After all, Jews invented psychiatry to help other Jews become Gentiles.
   • Morton Feldman, Give My Regards to Eighth Street: Collected Writings of Morton Feldman (2000).
 • Tôi sẽ nhấn mạnh rằng người Do thái đã đóng góp nhiều hơn để khai hóa văn minh nhân loại hơn bất kỳ dân tộc nào khác. Nếu tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần, và tin một cách mù quáng vào số mệnh vĩnh cửu, tôi vẫn nên tin rằng số phận đã chỉ định người Do Thái thành công cụ thiết yếu nhất cho việc khai sáng văn minh cho các dân tộc. Nếu tôi là một người vô thần của trường phái khác, là người tin tưởng, hoặc giả vờ tin rằng tất cả mọi sự đều được sắp đặt theo sự may rủi, tôi nên tin rằng sự may rủi này đã dàn xếp cho người Do Thái phải bảo toàn và truyền bá cho tất cả nhân loại học thuyết của một đấng tối thượng, thông minh, khôn ngoan, chúa tể toàn năng của vũ trụ, mà tôi tin rằng đó là nguyên lý thiết yếu của mọi luân lý, và là hệ quả của tất cả nền văn minh.
  • I will insist that the Hebrews have done more to civilize men than any other nation. If I were an atheist, and believed in blind eternal fate, I should still believe that fate had ordained the Jews to be the most essential instrument for civilizing the nations. If I were an atheist of the other sect, who believe, or pretend to believe that all is ordered by chance, I should believe that chance had ordered the Jews to preserve and propagate to all mankind the doctrine of a supreme, intelligent, wise, almighty sovereign of the universe, which I believe to be the great essential principle of all morality, and consequently of all civilization.
   • John Adams, in a letter to F. A. Vanderkemp (16 February 1809), as quoted in The Roots of American Order (1974) by Russel Kirk.
   • Paraphrased variant: The Hebrews have done more to civilize men than any other nation. If I were an atheist, and believed blind eternal fate, I should still believe that fate had ordained the Jews to be the most essential instrument for civilizing the nations.
 • Không có bất cứ một dân tộc cổ xưa nào mà có một lịch sử kỳ lạ hơn người Do Thái. ... Lịch sử của những dân tộc không cổ đại nên được đánh giá cao, nếu chúng ta chỉ có thể phục hồi nó và hiểu nó. ... Vẫn còn lạ kỳ, tôn giáo của người Do Thái vẫn tồn tại, khi tất cả các tôn giáo của tất cả các chủng tộc cổ đại của thế giới trước thời đại Kitô giáo đã biến mất ... Một sự khác thường nữa là các tôn giáo đang tồn tại trên thế giới đều dựa trên những ý tưởng tôn giáo bắt nguồn từ người Do Thái. .... Vấn đề lớn không phải là "Chuyện gì đã xảy ra?" Nhưng "Tại sao điều ấy lại xảy ra?" Tại sao Do Thái Giáo tồn tại?
  • No ancient people have had a stranger history than the Jews. … The history of no ancient people should be so valuable, if we could only recover it and understand it. … Stranger still, the ancient religion of the Jews survives, when all the religions of every ancient race of the pre-Christian world have disappeared … Again it is strange that the living religions of the world all build on religious ideas derived from the Jews. …. The great matter is not “What happened?” but “Why did it happen?” Why does Judaism live?
   • T.R. Glover, The Ancient World, p. 184-191.
 • Nhân loại, phương Đông và phương Tây, Cơ đốc giáo và Hồi giáo, đã chấp nhận sự tin chắc của người Do Thái rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Ngày nay, Thuyết đa thần rất là khó hiểu, điều đó không thể nào mà tưởng tượng nổi.
  • Mankind, East and West, Christian and Muslim, accepted the Jewish conviction that there is only one G-d. Today it is polytheism that is so difficult to understand, that is so unthinkable.
   • T. R. Grover, The Ancient World, p. 186.
 • Nguyên tắc cơ bản của khối thịnh vượng chung Hy Bá Lai là có những đạo luật luân lý vĩ đại không phụ thuộc vào ý muốn của Vua chúa, chế độ quyền lực tập trung, tầng lớp quý tộc hay hội đồng đoàn thể công chúng.
  • The fundamental principle of the Hebraic commonwealth was that there are great moral laws not dependent on the will of monarch, oligarchy, aristocracy or public assembly.
   • Lyman Abbott, Life and Literature of Ancient Hebrews (1910).
 • Tôi không phải là một công dân Đức, và tôi cũng không tin vào bất cứ điều gì có thể được miêu tả là "đức tin Do Thái". Nhưng tôi là một người Do Thái và tui vui mừng vì thuộc về dân tộc Do Thái, mặc dù tôi không xem điều đó theo bất cứ cách nào mà được tuyển chọn.
  • I am neither a German citizen, nor do I believe in anything that can be described as a "Jewish faith." But I am a Jew and glad to belong to the Jewish people, though I do not regard it in any way as chosen.
   • Albert Einstein, in a letter to Central Association of German Citizens of the Jewish Faith, 3 April 1920, as quoted in Alice Calaprice, The Ultimate Quotable Einstein (2010), p. 195.
 • Tôi là người Do Thái, mang quốc tịch Thụy Sĩ, và được tạo ra là loài người, và cũng chỉ là con người, không có bất kỳ một sự gắn bó đặc biệt nào với bất kỳ quốc gia hay bất cứ dân tộc thực thể nào cả.
  • I am by heritage a Jew, by citizenship a Swiss, and by makeup a human being, and only a human being, without any special attachment to any state or national entity whatsoever.
   • Albert Einstein, in a letter to Alfred Kneser (7 June 1918); Doc. 560 in The Collected Papers of Albert Einstein Vol. 8.
 • Bằng cách áp dụng lý thuyết tương đối theo khẩu vị của người đọc, ngày nay ở Đức tôi được gọi là một người Đức của khoa học, và ở Anh tôi được đại diện là một người Do Thái Thụy Sĩ. Nếu tôi đến để được đại diện như là một người bête noire, những mô tả này sẽ bị đảo ngược lại, và tôi sẽ trở thành một người Do Thái Thụy Sĩ đối với người Đức và một người Đức của khoa học đối với người Anh!
  • By an application of the theory of relativity to the taste of readers, today in Germany I am called a German man of science, and in England I am represented as a Swiss Jew. If I come to be represented as a bête noire, the descriptions will be reversed, and I shall become a Swiss Jew for the Germans and a German man of science for the English!
 • Người Ai Cập, người Babylon, và Hoa Hồng Ba Tư (người Ba Tư), phát triển sinh sôi nảy nở trên mặt đất với danh tiếng vang dội lẫy lừng và ánh sáng huy hoàng, nhưng sau đó đã trở nên phai mờ nhạt nhòa như những giấc mơ và rồi đã biến mất; người Hy Lạp và người La Mã chạy theo bánh xe đổ đó, và họ tạo ra tiếng tăm lẫy lừng thật lớn, và rồi thời đại huy hoàng của họ cũng đã trôi qua; những dân tộc khác cũng đã nổi lên và giơ cao ngọn đuốc vinh quang của họ trong một thời gian, nhưng ngọn đuốc đó đã đốt cháy hết, và họ ngồi trong ánh hoàng hôn, hoặc họ đã biến mất. Người Do Thái đã chạm trán tất cả, đánh bại tất cả họ, và bây giờ người Do Thái mãi mãi không bị suy đồi, không có sự yếu đuối của tuổi tác, không có sự suy yếu của các bộ phận cơ thể, nguồn năng lượng của người Do Thái không bị chậm chạp, tâm trí của người Do Thái không bị lưu mờ và ý chí rất hung hăng. Tất cả mọi thứ đều đã chết, nhưng người Do Thái thì không. Tất cả các quyền lực khác đã biến mất, nhưng người Do Thái vẫn tồn tại. Bí mật trong sự bất tử của người Do Thái là gì?
  • The Egyptian, the Babylonian, and the Persian rose, filled the planet with sound and splendor, then faded to dream-stuff and passed away; the Greek and the Roman followed, and made a vast noise, and they are gone; other peoples have sprung up and held their torch high for a time, but it burned out, and they sit in twilight now, or have vanished. The Jew saw them all, beat them all, and is now what he always was, exhibiting no decadence, no infirmities of age, no weakening of his parts, no slowing of his energies, no dulling of his alert and aggressive mind. All things are mortal but the Jew; all other forces pass, but he remains. What is the secret of his immortality?
 • Trong số những người Do Thái, có một sự thiếu vắng của người say rượu, luôn luôn là một nguồn gốc sinh hoa kết trái của sự xung đột nội bộ và các hành vi sai trái.
  • Among Jews, there is an absence of drunkenness, always a fruitful source of domestic strife and misconduct.
 • Tôi ghét chính bản thân mình, nhưng chuyện ấy không liên quan gì đến việc tôi đang là người Do Thái.
  • Well I do hate myself, but it has nothing to do with being Jewish.
 • [Người Do Thái] vẫn là những gì mà họ đã luôn luôn là như vậy: đó là để nói rằng một giống người ưu tú, tự tin và thống trị.
  • [Jews] remained what they had always been: that is to say an elite people, sure of itself and dominating.
 • Nếu nhà nước Do Thái trở thành một thực tế, và điều này được ý thức rõ ràng bởi các dân tộc Ả Rập, họ sẽ đánh đuổi những người Do Thái đang sống giữa họ xuống dưới biển.
 • Không có vấn đề gì khi thế giới nói về Israel; những gì mà họ nói về chúng ta ở bất cứ nơi nào trên toàn cầu thì đều không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là chúng ta có thể sống sót tồn tại ngay trên chính mảnh đất của tổ tiên chúng ta. Và nếu chúng ta không cho người Ảrập thấy cái giá đắt đỏ để phải trả giá cho những hành động tàn sát giết người Do Thái của họ, chúng ta sẽ không tồn tại.
  • It doesn't matter what the world says about Israel; it doesn't matter what they say about us anywhere else. The only thing that matters is that we can exist here on the land of our forefathers. And unless we show the Arabs that there is a high price to pay for murdering Jews, we won't survive.
 • Từ chủ nghĩa khủng bố của người Do Thái để chống lại người Ả Rập, thì đây cũng là một bước ngắn ngủi hậu thuẫn cho chủ nghĩa khủng bố Do Thái để chống lại người Do Thái.
  • From Jewish terrorism against Arabs it is a short step to Jewish terrorism against Jews.
   • David Ben-Gurion, in "On Three Fronts" (3 August 1938) as quoted in Rebirth and Destiny of Israel (1954), p. 91.