Bước tới nội dung

Charles de Gaulle

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Tướng de Gaulle năm 1945

Charles de Gaulle hay Đờ Gôn (22 tháng 11 năm 1890 - 9 tháng 11 năm 1970) là tổng thống Pháp thứ 18. Ông từng lãnh đạo chính phủ Pháp lưu vong tiếp tục kháng chiến chống phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu nói của de Gaulle[sửa]

 • 1940, L’Affiche de Londres
  La France a perdu une bataille! Mais la France n’a pas perdu la guerre !
  Pháp thua một trận chiến! Nhưng Pháp thắng cả một cuộc chiến!
 • 02/1965, Họp báo phủ nhận tin đồn mình bị bệnh nan y
  Je ne vais pas mal. Mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir.
  Tôi bệnh gì đâu. Nhưng đừng lo, ngày nào đó rồi tôi cũng sẽ chết thôi.

Câu nói về de Gaulle[sửa]

 • 2022, Henry Kissinger, Leadership: Six Studies in World Strategy
  De Gaulle guided France’s historical transition from a defeated, divided and overstretched empire to a stable, prosperous nation-state under a sound constitution. From that basis, he restored France to a significant and sustainable role in international relations.
  De Gaulle đã dẫn dắt quá trình chuyển đổi lịch sử của Pháp từ một đế chế thảm bại, bị chia cắt và căng thẳng sang một quốc gia-dân tộc ổn định, thịnh vượng có hiến pháp hợp lý. Từ cơ sở đó, ông đã khôi phục lại Pháp giữ vai trò quan trọng và bền vững trong quan hệ quốc tế.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]