Bước tới nội dung

Thể loại:Người theo chủ nghĩa chống phát xít

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Đây là một trang thể loại dành riêng cho các cá nhân và tổ chức tự nhận mình hoặc thường xuyên được xác định là đối thủ của chủ nghĩa phát xít. Điều này đặc biệt đề cập đến những cá nhân sống trong những năm 1930 và 1940, trong thời kỳ trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít chính trị. Sự đối lập với chủ nghĩa phát xít gắn liền sâu sắc với chính trị cánh tả trong thế kỷ 20, đặc biệt là của các phong trào xã hội chủ nghĩa, vô chính phủ và cộng sản, cũng như các hệ tư tưởng tự do hơn.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

A

Trang trong thể loại “Người theo chủ nghĩa chống phát xít”

Thể loại này chứa 6 trang sau, trên tổng số 6 trang.