Pyotr I của Nga

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Chân dung Pyotr I năm 1717

Pyotr I (tiếng Nga: Пётр I, 10 tháng 6 năm 1672 – 8 tháng 2 năm 1725) hay Pyotr Đại đế (Пётр Великий), là Sa hoàng của nước Nga cũ và sau đó là Hoàng đế của Đế quốc Nga từ năm 1721. Ông được coi là một trong những nhà cải cách kiệt xuất trong lịch sử Nga.

Câu nói của Pyotr I[sửa]

 • 16/02/1722, Устав о престолонаследии (Hiến chương kế thừa ngôi báu)
  Кольми же паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего государства, которое с помощию божиею, ныне паче распространено, как всем видимо есть;
  Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn thế nào đến tính toàn vẹn cả đất nước, mà như mọi người đều thấy giờ đây đã lan rộng hơn nhờ Chúa giúp;
 • ~, trích trong Нора Галь. (2020) (bằng tiếng Nga). Слово живое и мёртвое. Исключительная книга мудрости. М.: АСТ. p. 384. ISBN 978-5-17-120580-5. 
  В реляциях твоих употребляешь ты зело много польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно; того ради впредь тебе реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов.
  Trong giao tiếp, các ngươi dùng rất nhiều từ và thuật ngữ tiếng Ba Lan và nước ngoài khác, mà hàm ý trong đó lại chẳng hiểu được; vì vậy, từ nay các ngươi nên viết mọi thứ bằng tiếng Nga khi gửi cho chúng ta, không dùng các từ và thuật ngữ nước ngoài.

Câu nói về Pyotr I[sửa]

 • 1980, Robert K. Massie, Peter the Great: His Life and World (Pyot Đại đế: Cuộc đời và thế giới) tr. 854
  We began [in Peter's reign] to be citizens of the world, but we ceased in some measure to be citizens of Russia.
  ...dưới thời Pyotr Đại đế, người Nga trở thành những công dân của thế giới nhưng theo vài phương diện không còn là công dân Nga nữa.[1]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ Robert K. Massie (2013). Pyotr Đại đế - Người Con Vĩ Đại Của Nước Nga. Diệp Minh Tâm dịch. Nhà xuất bản Tri thức. p. 1100. 

Liên kết ngoài[sửa]