Sởi

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Da của bệnh nhân mắc sởi sau 3 ngày

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây lan cao do virus sởi gây ra. Các triệu chứng ban đầu thường bao gồm sốt, ho, sổ mũi và viêm mắt. Những đốm trắng nhỏ được gọi là đốm Koplik có thể hình thành bên trong miệng hai hoặc ba ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng. Ban dạng dát-sẩn xuất hiện tuần tự từ cổ, mặt, ngực, thân, chân tay, thường bắt đầu từ ba đến năm ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng.

Các văn bản liên quan đến sởi[sửa]

Virus sởi
  • Of the density-dependent diseases, measles requires a population of about half a million to become endemic, and the others probably less; in other words, while no city in Greece could support smallpox, it could certainly have become established in Rome. Trong số các bệnh phụ thuộc vào mật độ dân số, bệnh sởi cần có mật độ khoảng nửa triệu người mới trở thành bệnh lưu hành, còn các bệnh khác có lẽ ít hơn. Nói cách khác, mặc dù không có thành phố nào ở Hy Lạp có thể tạo điều kiện cho bệnh đậu mùa lây lan, bệnh này chắc chắn có thể đã bùng phát ở Rome. ~ Neville Morley
  • Steve Cochi, a paediatrician and senior adviser to the CDC’s global-immunization division, is especially frustrated by measles’s global toll, because from a biological and technical standpoint, he says, the disease could be eradicated. Unlike Ebola, yellow fever or (probably) the new coronavirus, it has no animal host, and a cheap and effective vaccine exists. Steve Cochi, bác sĩ nhi khoa và cố vấn cấp cao cho bộ phận tiêm chủng toàn cầu của CDC, đặc biệt thất vọng trước tỷ lệ mắc bệnh sởi trên toàn cầu, vì ông nói cho rằng từ quan điểm sinh học và kỹ thuật thì có thể thanh toán được sởi. Không giống như Ebola, bệnh sốt vàng hay (có thể) là chủng virus Corona mới, sởi không có vật chủ là động vật và thế giới đã có vắc xin rẻ tiền và hiệu quả.
  • In 2010, the WHO’s key Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) declared that measles can and should be eradicated, but it stopped short of recommending a target date. Since then, advocates have been lobbying the WHO to launch a global measles-eradication campaign and set a date for completion, as it did for smallpox and polio.
    At a meeting last October, however, SAGE recommended a different tack: instead of setting eradication deadlines that would be difficult to meet, the group advised waiting until success is actually in sight — say, 5 years away — before pushing full-bore to wipe out the disease. Doing so would require boosting rates of routine immunization with two doses of measles vaccine to a level never achieved before. The DRC is one of about 20 countries that have yet to add the second dose to its regime. And even that wouldn’t be enough. Eradication would also depend on improving the quality of mass campaigns and bringing in an easier-to-use vaccine. Those goals are very far away, measles experts say.
    Năm 2010, Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược quan trọng về tiêm chủng (SAGE) của WHO đã tuyên bố rằng có thể và cần phải xóa sổ bệnh sởi, nhưng nhóm này chưa ấn định thời gian xóa sổ cụ thể. Kể từ đó, những người ủng hộ đã vận động WHO phát động chiến dịch thanh toán bệnh sởi toàn cầu và ấn định ngày hoàn thành, giống như chiến dịch đã làm với đậu mùa và bại liệt. Tuy nhiên, tại một cuộc họp vào tháng 10 năm ngoái, nhóm SAGE đã đề xuất một chiến lược khác: thay vì đặt ra thời hạn xóa sổ khó thực hiện, nhóm này khuyên nên chờ đợi cho đến khi có được cái nhìn khả quan và cụ thể hơn về diễn biến bệnh tật - chẳng hạn như 5 năm nữa - trước khi đẩy mạnh việc xóa sổ bệnh sởi. Để làm được điều này đòi hỏi phải tăng tỷ lệ tiêm chủng định kỳ bằng hai liều vắc xin sởi lên mức chưa từng đạt được trước đây. Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong khoảng 20 quốc gia chưa bổ sung liều thứ hai vào chương trình tiêm chủng. [...] Việc loại bỏ bệnh cũng sẽ phụ thuộc vào việc cải thiện chất lượng của các chiến dịch đại chúng và đưa ra loại vắc xin dễ sử dụng hơn. Các chuyên gia về bệnh sởi cho biết những mục tiêu đó còn rất xa vời.
  • Measles is a density-dependent disease that requires a population of about 300,000 to maintain itself and was unknown in many rural areas of the world until they were “invaded” by town dwellers. Sởi là một căn bệnh phụ thuộc vào mật độ, đòi hỏi dân số khoảng 300.000 người, do đó ít xuất hiện ở vùng nông thôn trên thế giới cho đến khi nông thôn bị thành thị “xâm chiếm”.

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về:
Commons
Commons
Wikimedia Commons có phương tiện liên quan tới: