Tôma Aquinô

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Chân dung Tôma Aquinô của Carlo Crivelli (thế kỷ 15)

Tôma Aquinô (tiếng Ý: Tommaso d'Aquino, tiếng Latinh: Thomas Aquinas) (1225-1274) là tu sĩ, linh mục dòng Đa Minh người Ý, thần học gia và triết gia có nhiều ảnh hưởng trong truyền thống chủ nghĩa kinh viện.

Câu nói của Tôma[sửa]

 • 1264, Adoro te devote, (Kính lạy)
  Plagas, sicut Thomas, non intueor;
  Deum tamen meum te confiteor.
  Fac me tibi semper magis credere,
  In te spem habere, te diligere.
  Nay dầu không thấy Chúa tôi
  Như thánh Tô-ma thuở trước,
  Song tôi cũng xưng ra thật,
  Chúa là thật Chúa Trời tôi.
  Xin Chúa cho tôi,
  Càng đặng cậy tin mến Chúa,
  Cậy tin mến Chúa,
  Trên hết mọi sự đừng nguôi.
  [1]
 • 1274, Summa Theologica, I-II-3
  Respondeo dicendum quod Deum esse quinque viis probari potest.
  TRẢ LỜI: Sự hiện hữu của Thiên Chúa được chứng minh theo ngũ đạo, tức là năm con đường.[2]

Câu nói về Tôma[sửa]

 • 1945, Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, Chapter XIII: Saint Thomas Aquinas
  There is little of the true philosophic spirit in Aquinas.
  Có rất ít tinh thần triết học thực sự ở Aquinô.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ Phan Tấn Thành (16 tháng 6 năm 2022). “Thánh Tôma Với Lễ Mình Thánh Chúa”. Trung tâm Học vấn Đa Minh.
 2. ^ Thomas Aquino. "SỰ HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA (3 TIẾT)". Tổng luận thần học. Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch. 

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: