Tôn Vũ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tôn Vũ người Lạc An nước Tề ở cuối thời Xuân Thu, năm sinh năm mất đều không xác định được, nhờ cuốn binh thư của mình mà được tôn là Tôn Tử, lại bởi hoạt động chủ yếu ở nước Ngô, nên được gọi là Ngô Tôn Tử để phân biệt với Tôn Tẫn (Tề Tôn Tử là người nước Tề ở thời Chiến Quốc).

Danh ngôn

D

 • Dụng nhân như dụng mộc.

B

 • Binh bất yếm trá
 • Bất chiến tự nhiên thành

L

 • Lộng giả thành chân

T

 • Tri kỷ tri bỉ , bách chiến bách thắng
Biết hình biết ta, trăm trận trăm thắng

Binh pháp Tôn Tử

Thiên thứ nhất

 • Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần.
 • Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúnga ly tán. Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới.

Thiên thứ hai

 • Trong chiến tranh, quan trọng nhất là chiến thắng chứ không phải chiến thuật lâu la.
  • 故兵貴勝,不貴久。

Thiên thứ ba

 • Biết người biết ta, trăm trận không khốn cùng; biết ta không biết người, thắng một thua một; không biết ta cũng không biết người, trăm trận ắt thua trăm.
  • 知彼知己,百戰不殆;不知彼而知己,一勝一負;不知彼,不知己,每戰必殆。
 • Đã thành luật, nếu quân ta đông hơn địch mười lần, vây chúng; năm lần, tấn công chúng; hai lần, phân rẽ chúng; bằng, giao đấu với chúng; ít hơn, luôn sẵn sàng để chạy khỏi chúng; yếu hơn, tránh chúng.
  • 故用兵之法,十則圍之,五則攻之,倍則分之, 敵則能戰之,少則能守之,不若則能避之。