Bước tới nội dung

Tôn Vũ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Tôn Vũ

Tôn Vũ người Lạc An nước Tề ở cuối thời Xuân Thu, năm sinh năm mất đều không xác định được.

Danh ngôn

 • Dụng nhân như dụng mộc.
 • Binh bất yếm trá
 • Bất chiến tự nhiên thành
 • Lộng giả thành chân
 • Tri kỷ tri bỉ , bách chiến bách thắng
 • Biết hình biết ta, trăm trận trăm thắng
 • Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần.
 • Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúnga ly tán. Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới.
 • Trong chiến tranh, quan trọng nhất là chiến thắng chứ không phải chiến thuật lâu la.
 • Biết người biết ta, trăm trận không khốn cùng; biết ta không biết người, thắng một thua một; không biết ta cũng không biết người, trăm trận ắt thua trăm.
 • Đã thành luật, nếu quân ta đông hơn địch mười lần, vây chúng; năm lần, tấn công chúng; hai lần, phân rẽ chúng; bằng, giao đấu với chúng; ít hơn, luôn sẵn sàng để chạy khỏi chúng; yếu hơn, tránh chúng.