Thành viên:MahdiBot

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

ak:user:MahdiBot Owner: Mahdiz