Bước tới nội dung

Thể loại:Bot

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Dưới đây là các trang người dùng cho bot, là các chương trình sử dụng tài khoản đặc biệt để thực hiện công việc tự động trên Wikiquote.

Đối với chủ sở hữu bot:

  • Vui lòng đọc chính sách Wikiquote:Bot trước khi tạo bot.
  • Vui lòng liệt kê các bot của bạn trong thể loại này.