Bước tới nội dung

Wikiquote:Bot

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Bot là một chương trình tự động nhỏ, hoạt động trên web Wikiquote, thực hiện một số thao tác thay người. Vì quy định Wikiquote không khuyến khích dùng bot, xin hãy đọc những nguyên tắc dưới đây trước khi thiết lập bot nào trên Wikiquote.

Chúng ta nên ưu tiên việc sửa đổi bằng tay, và chúng ta chỉ cho chạy ở đây những bot đã được xây dựng an toàn. Song song với ưu điểm một robot nào có thể làm nhiều việc trong một lúc, hoạt động của nó đòi hỏi cao tính năng của các thiết bị. Có thể dùng robot để tạo ra hay bổ sung dễ dàng vào bài viết, nhưng robot cũng dễ dàng phá hoại. Các bot được xây dựng an toàn mang đến nhiều lợi ích cho dự án Wikiquote.

Nếu bạn muốn yêu cầu ai viết một bot để làm việc nào, xin hãy yêu cầu ở Wikiquote:Bot/Yêu cầu cấp quyền.