Thảo luận:Kinh Lễ

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

em cần trợ giúp cái, tại sao kinh lễ của nho gia các bác lại cho giới luật của Phật giáo vào vậy thảo luận quên ký tên này là của Thaisucong (thảo luận • đóng góp)