Thảo luận:Kinh Lễ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

em cần trợ giúp cái, tại sao kinh lễ của nho gia các bác lại cho giới luật của Phật giáo vào vậy thảo luận quên ký tên này là của Thaisucong (thảo luận • đóng góp)