Thảo luận:Tính nết

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Các câu trong bài này cần nguồn. jan Win 11:30, ngày 13 tháng 8 năm 2017 (UTC)