Thảo luận:Tiền

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nhiều câu trong bài cần dẫn nguồn. jan Win 10:29, ngày 16 tháng 8 năm 2017 (UTC)