Tiền

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • Tiền là nguồn gốc của tội lỗi
Money is the root of all evil
  • Một đồng dành được là một đồng kiếm được
A penny saved is a penny earned
  • Có tiền mua tiên cũng được.
Money talks.
  • Tiền có thể mua được tình bạn nhưng không thể mua được tình yêu.
Money may buy friendship but money can not buy love.
  • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
The End justify the mean

Có thực mới vực được đạo