Thảo luận MediaWiki:Blockipsuccesstext

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thông điệp này không chỉ dành cho địa chỉ IP mà cũng được trình bày sau khi cấm một thành viên. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:31, ngày 5 tháng 3 năm 2013 (UTC)