Bước tới nội dung

Thể loại:Quản lý Wikiquote

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Viết tắt: CAT:WQ

Đây là một thể loại cấp cao nhất nhằm giúp tổ chức dự án Wikiquote. Các trang dự án và thể loại của trang dự án nên được đưa vào đây.

- Đối với quyền bảo quản viên, xem Wikiquote:Bảo quản viên.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

B