Thomas Edison

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Edison với máy hát năm 1877

Thomas Edison (11 tháng 2 năm 1847 – 18 tháng 10 năm 1931) là nhà phát minh và doanh nhân Hoa Kỳ đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20. Với danh hiệu "Thầy phù thủy ở Menlo Park", Edison được coi là một trong những nhà phát minh, nhà khoa học vĩ đại và giàu ý tưởng nhất trong lịch sử, giữ tới 1.093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ và tổng cộng 1.500 bằng phát minh trên toàn thế giới.

Câu nói của Edison[sửa]

 • 2/1898, do Theodore Dreiser ghi lại, trích trong tuyển tập, tr. 118
  I never did anything worth doing by accident, nor did any of my inventions come indirectly through accident, except the phonograph. No, when I have, fully decided that a result is worth getting, I go about it, and make trial after trial, until it comes.
  Những giá trị tôi làm được không phải tình cờ, cũng như không có phát minh nào của tôi lại gián tiếp qua tình cờ, ngoại trừ máy hát. Không, khi đã nhất quyết rằng có kết quả đáng giá cần đạt tới, tôi sẽ bắt tay vào thực hiện, thử hết lần này đến lần khác cho đến khi ra thì thôi.
  Hay được lược trích thành I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident; they came by work. - Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì, cũng như không phát minh nào của tôi đến từ sự vô tình; chúng đến từ lao động.[1]
 • 24/5/1927, trả lời xác nhận nói câu này:
  ...Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration.[2]
  Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.[3]

Câu nói về Edison[sửa]

 • 19/10/1931, Nikola Tesla trên The New York Times
  If Edison had a needle to find in a haystack, he would proceed at once with the diligence of the bee to examine straw after straw until he found the object of his search. … I was a sorry witness of such doings, knowing that a little theory and calculation would have saved him ninety percent of his labor.
  Nếu Edison phải tìm một cây kim để tìm trong đống cỏ khô, sẽ ngay lập tức bằng sự cần mẫn của loài ong để kiểm tra hết cọng rơm này đến cọng rơm khác cho đến khi tìm thấy.... Tôi rất tiếc phải chứng kiến những việc làm như vậy, vì biết rằng một chút lý thuyết và tính toán sẽ giúp ông ta tiết kiệm được 90% công sức.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ “Danh ngôn về Lao động - Thomas Edison”. Từ điển danh ngôn.
 2. ^ Professor gets Many Autographs: Edison, Other Great Men Respond. Argus Leader. Sioux Falls, SD. 1932-02-21. p. 18. 
 3. ^ “Danh ngôn về Thiên tài - Thomas Edison”. Từ điển danh ngôn.

Liên kết ngoài[sửa]