Wikiquote:Câu nói trong tuần/37, 2010

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tôi không thể nào tuân lệnh nữa, tôi đã nếm thử mùi vị chỉ huy, và không thể nào dứt ra được.
~ Napoléon Bonaparte ~