Bước tới nội dung

Wikiquote:Hành chính viên

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Hành chính viên có các đặc quyền khác xung quanh trong việc quản trị trực tiếp: để thúc đẩy người dùng quản trị viên hoặc tước quyền quản trị từ họ. Một Hành chính viên là một bảo quản viên giữ các đặc quyền bổ sung như sau:

  • Để quảng bá người dùng khác đến bảo quản viên hoặc hành chính viên.
  • Để thiết lập và xóa cờ bot khỏi tài khoản bot tự động. Xem m:Makebot.

Các hành chính viên không thể loại bỏ quyền người dùng, ngoại trừ cờ bot. Việc loại bỏ các cờ khác phải được thực hiện bởi các tiếp viên. Tiếp viên có quyền làm điều này trên toàn cục (trên tất cả các dự án Wikimedia), tuy nhiên, họ nhất định tuân theo sự đồng thuận của mỗi cộng đồng của dự án. Tất cả các yêu cầu đối với người quản lý liên quan đến cờ phải được liệt kê trên m:Yêu cầu/Quyền truy cập. Tiếp viên, ngoài việc đổi tên toàn cầu, còn xử lý các yêu cầu thay đổi tên người dùng.