Bước tới nội dung

Wikiquote:Liên kết ngoài

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Các liên kết ngoài trong một bài viết Wikiquote được sử dụng để bổ sung cho nội dung của bài. Chúng thường dẫn đến các nguồn đáng tin cậy cung cấp thông tin chung về trích dẫn, bài phát biểu và bài viết của chủ thể.

Các liên kết không được chấp nhận[sửa]

  • Các trang web có nội dung bất hợp pháp
  • Các trang web thương mại, được sử dụng để quảng cáo

Nếu đăng liên kết đến một trang web ngoài trong mỗi lần nhắn tin tại trang thảo luận có thể xem như bạn đang bỏ rác liên kết, hoặc cố gắng tăng thứ hạng trong bộ máy tìm kiếm. Mặc dù điều này thật ra không tác dụng gì, tốt nhất là đừng làm như vậy.

Xem thêm[sửa]