Bản mẫu:Tóm tắt/doc

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Vị trí[sửa]

Tiêu bản thông tin này này giới thiệu tóm tắt một cách chính xác ở đầu của trang quy định và hướng dẫn Wikiquote. Nó được đặt dưới tiêu đề và những hộp thông tin khác và nắm phía trên đoạn đầu tiên của nội dung chính.

Cách sử dụng[sửa]

  • {{tóm tắt|nội dung}}
cho ra:
  • {{tóm tắt|Mục thứ nhất|Mục thứ hai|Mục thứ ba}}
cho ra:
  • {{tóm tắt|tiêu đề=trang này|nội dung}}
cho ra:

Ghi chú[sửa]

  • Hãy sử dụng tóm tắt để khiến Wikiquote dễ hiểu hơn đối với những người mới đến
  • Các mục tóm tắt phải tổng quan ngắn gọn, tránh gây hiểu lầm
  • Đảm bảo rằng mỗi từ trong bản tóm tắt phải có trọng lượng, mỗi một từ đều phải có ý nghĩa của nó
  • Đặt liên kết tại các từ khóa đến các quy định và hướng dẫn để tạo thành một liên kết giữa các bản tóm tắt.